10 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Milton: Stitching Spaces, Making Places

Autor: Martin Fleischmann

Spoluautor: Poppea Daniel, Taina Lund-Ricard

Škola: Department of Architecture, University of Strathclyde

Ateliér: Urban Design Studies Unit

Vedoucí ateliéru: Professor Sergio Porta, Dr. Ombretta Romice

Lokalizace: Milton, Glasgow, Skotsko

Milton, čtvrť na periferii Glasgow, je jedna z nejvíce deprivovaných v celém Skotsku. Lokální komunita je silná a velmi zakořeněná i přesto, že je místními orgány téměř opuštěna. Evolučně pojatý masterplan je postaven na sérii chirurgických zásahů a respektu k lokálnímu kontextu. Ačkoliv je vizionářský, zachovává pocit důvěrnosti a staví na existující struktuře. Definujeme pět typických lokalit a vytváříme „urban code“, který může být aplikován i za hranicemi řešeného území. Využitím plot-based urbanismu jako základu, každým rozhodnutím prostupuje resilience a pomáhá kultivovat rozmanitost, propojit Milton s jeho okolím, vytvořit živoucí čtvrť a podnítit synergii mezi lidmi, městem a přírodou. Vize byla šita na míru Miltonu, ale její zastřešující principy mohou být aplikovány na ostatní selhávající periferní lokality. Jejím cílem je vytvoření resilientních, udržitelných, osobitých a přístupných míst pro život.

Analýza, strategie a masterplanning periferní čtvrti na severním okraji Glasgow.

Podobné články