19 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Periféria na okraji mesta Brest, Bielorusko – návrh novej mestskej štvrte

Autor: Ing. arch. Roman Ruhig

Spoluautor: Ing. arch. Ema Kiabová

Škola: Stavebná fakulta, STU v Bratislave

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Pavel Paňák

Lokalizace: Brest, Bielorusko

Bielorusko je jednou z krajín, ktoré v rozvoji stagnujú z dôvodu zhoršujúcej sa ekonomickej stability. Nárast populácie zvyšuje nároky na kapacity a novou výstavbou sa ničí prírodný potenciál krajiny. Cieľom práce bolo navrhnúť urbanistickú koncepciu nového obytného okrsku na okraji historicky významného mesta Brest. Ťažiskom bolo vytvoriť harmonické, kvalitne fungujúce a udržateľné obytné prostredie. Návrh mestskej časti dbal na viacero aspektov, ktoré ovplyvnili urbánne komponovanie ako: historický vývoj sídelných štruktúr, prítomný vodný element, územný plán v ortogonálnej sieti, prírodný potenciál územia, nová rýchlostná komunikácia smerujúca z Varšavy do Moskvy apod. V neposlednom rade by mestská časť využívala obnoviteľné zdroje energií, vďaka ktorým by sa mohla stať sebestačnou štvrťou na periférii existujúceho mesta.

Návrh novej mestskej štvrte na ktorú bol zhotovený nový územný plán. Mesto plánuje s výstavbou rodinných a bytových domov. Cieľom bolo navrhnúť sebestačnú štvrť v harmónii s prírodou.

Podobné články