23 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Skleněný dům

Autor: Ing. arch. Tereza Šváchová

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér Císler

Vedoucí ateliéru: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.

Lokalizace: Kamenický Šenov

Diplomovou práci chápu jako něco, co má studenta nasměrovat dál ve svém profesním životě, má ho někam posunout a má být něčím prospěšná nejen jemu. Výběr tématu byl tedy pro mne velice důležitý. Pocházím ze severu Čech, ze samého srdce sklářského regionu. O budovách firmy Elias Palme vím již dlouho, mám k nim osobní vztah a svůj diplomní projekt jsem pojala jako prostředek k upozornění na problém chátrání této velmi významné kulturní památky.

Diplomová práce

Podobné články