24 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Lineární lázně

Autor: Tereza Scheibova

Škola: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Ateliér: Architektura IV.

Vedoucí ateliéru: Mgr. ak. arch. Roman Brychta

Lokalizace: trať Karlovy Vary – Mariánské Lázně

Mapuji železniční trať, její průběh krajinou, limity a potenciál budov, které v průběhu staletí ztratily svůj význam jak v rámci železnice, tak v rámci vývoje Slavkovského lesa, jako vybydlené Sudetské oblasti. Koncepční přístup k trati rozděluji na práci s linií železnice a práci s přilehlou okolní zástavbou. V rámci linie potenciál trati naplňuji vkládáním repetitivních lázeňských funkcí, které jsou pro daný region charakteristické, potvrzují jeho nadregionální význam a doslovně propojují lázeňský trojúhelník. Dále vyhodnocuji potenciál železničních uzlů – zastávek v rámci přimknutí železnice k místním obcím či krajině. Na trati se nalézá sedm zastavení, každé z nich reaguje na kontext místa specifickým způsobem, od přesunu či vytvoření nové zastávky, po doplnění každodenních městotvorných funkcí, které mohou vytvářet nová centra v rámci stávajících sídelních celků. Cílem práce je ilustrovat možnosti přenositelných principů řešení v rámci linearity celku.

semestrální ateliér

Podobné články