25 Srp

ING. ARCH. AKAD. ARCH. JAN VRANA – člen poroty za Nadaci ABF

 

 

Od roku 1991 do roku 2013 byl jednatelem a spolumajitelem architektonického ateliéru HÉTA.
V roce 2007 byl zvolen 1. místopředsedou ČKA, kde poté až do května 2012 zastával pozici
předsedy představenstva. Od roku 2013 s nadací spolupracuje také na výstavních činnostech
a akcích zaměřených na architekturu a stavitelství.

Podobné články