25 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Nové struktury ve starých stopách | Bílá labuť

Autor: MgA. Monika Jasioková

Škola: AVU v Praze

Ateliér: Škola architektury Emila Přikryla

Vedoucí ateliéru: prof. Emil Přikryl

Lokalizace: Praha

Odsun základní městotvorné funkce – obchodu – za hranice města vytvořilo v minulých letech mnoho problémů. Kromě špatné dopravní obslužnosti obchodních center na zelené louce a přesouvání energie obchodu mimo své původní území vzniká další problém. Periferie uvnitř měst. Vyprázdněné plochy ikonických obchodních domů nedostačující současným pochybným trendům. Jaká je budoucnost? Bude internetový prodej náhradou za nekonečné bloudění mezi laciným zbožím? Jak vrátit ztracenou energii? Příkladem OD Bílá labuť, jejíž situace je dnes nejžalostnější. Rozvinutí základní idey architekta tohoto domu – kouzla výkladní skříně. Vytažení věže do výšky. Uvnitř umístěné prosklené kabiny páternosteru, kde možná je projížďka nekonečným výkladcem – výstavou zboží zakončenou vyhlídkou nad Prahou. Zážitek. Sen.

Diplomová práce

Podobné články