27 Srp

6. Dejvice house v Praze

 

SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba

Popis objektu:

Stavební parcela je součástí městské památkové zóny Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice a zároveň se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Objekt je součástí kompaktní blokové zástavby domů a tvoří jeden z rohů bloku. Objem objektu je orientován jižním směrem do ulice Wuchterlova a je zalomen. Tvoří tak jeden z rohů dosud nepojmenovaného náměstí v pražských Dejvicích, kterému osově vévodí budova Husova sboru. Zalomení se projevuje také ve dvorním traktu, kde fasáda kvůli půdorysné geometrii tvoří o poznání menší plochu než uliční fasáda. Objekt byl dokončen v roce 1932. Stávající svislé nosné konstrukce objektu jsou tvořeny plnými cihlami, stávající vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny různými technologiemi – železobetonovými monolitickými deskami a keramickými stropy s vložkami SIMPLEX.

 

Autor: Karel Poucha, Ing. arch. Petr Drexler, Štěpán Man…
Projektant: Štěpán Mančík
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: Pražská správa nemovitostí s.r.o.
Investor: Pražská správa nemovitostí s.r.o.

 

Podobné články