27 Srp

ING. RENATA ZDAŘILOVÁ – člen poroty za ČKAIT

 

 

Odborný asistent na Fakultě stavební VŠB-TU v Ostravě. Poradce předsedy ČKAIT. V odborné
porotě zasedá jako člen za ČKAIT. Dlouhodobě spolupracuje s nadací také na zajištění odborných
seminářů a jejich lektorování v oblasti bezbariérového užívání staveb.

Podobné články