27 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Zdravé propojení

Autor: Ing. Radovan Vašíček

Spoluautor: Ing. Tomáš Hošek, Ing. David Štěrba

Škola: Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Ateliér: Workshop II

Vedoucí ateliéru: Ing. Daniel Matějka

Lokalizace: Brno-Líšeň

Návrh přináší řešení provozního propojení čtvrti Líšeň s jádrem města způsobem nemotorové dopravy. Zároveň reaguje na plánovanou obnovu tramvajové trati z Líšně na Stránskou skálu, přičemž vnáší do území novou vybavenost, adekvátní k rozvoji řešeného území. Kromě pěší stezky je navrhnuta též cyklostezka napojující se na stávající síť cyklistické infrastruktury. Ta je částečně řešena inovativním způsobem využívající systém solárního dláždění, přičemž solární energii využívá k nočnímu osvětlení stezky přímo v jejím povrchu. Návrh taktéž reaguje na potřebu odhlučnění rodinné zástavby v jižní části ulice Holzova vybudováním tunelu s nadúrovňovým vedením pěší a cyklostezky nabízející výhled na město i do krajiny. Segment se standardním řešením v podobě protihlukové stěny je doplněn o doprovodný program. Koncept dále pracuje s myšlenkou vzniku nové čtvrti s vyčleněním území rezervy pro městskou zeleň.

Spojení okrajové části města s centrem.

Podobné články