28 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Konverze areálu bývalé textilní továrny v Železném Brodě

Autor: Ing. arch. Petr Stojanov

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér Rothbauer

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

Lokalizace: Železný Brod

Diplomní projekt měl za cíl najít vhodné funkční využití průmyslového areálu a začlenit ho do struktury města a využít tak plně jeho potenciál. Zadání pro diplomní projekt vychází z předdiplomního semináře, ve kterém byl zkoumán Železný Brod, jeho rezervy, možnosti rozvoje a především transformace opuštěného území bývalé textilní továrny založené německým baronem Liebiegem v 2. polovině 19. století. Vybrané území na okraji města je vymezeno řekou Jizerou a továrním náhonem. Cílem projektu je řešení této části města jako plně fungujícího celku a jeho následné začlenění do současné městské struktury. Detailněji se pak projekt zabývá nalezením vhodného funkčního využití a podoby nejstarších budov průmyslového areálu a přilehlého okolí. Pomocí vhodně zvoleného programu a jeho organizaci bylo vytvořeno studijní a kulturně-společenské zázemí věnované veřejnosti a studentům Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Budova se bude nacházet v čele nového náměstí a bude jasně rozeznatelným solitérem tvořícím středobod nově navržené lokality. Náplní objektu jsou studentské koleje se zázemím, městská / univerzitní knihovna, textilní muzeum odkazující na historii budovy a ZUŠ zaměřená na výtvarnou tvorbu a sklářství, které má právě v Železném Brodě dlouholetou tradici.

Diplomní projekt

Podobné články