29 Srp

8. Rezidence U sv. Václava v Praze

 

SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba

Popis objektu:

Stávající objekty, které tvoří Rezidenci U sv. Václava jsou součástí městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice a zároveň se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Objekt (bytový dům) je součástí kompaktní blokové zástavby domů a je součástí jeho severní strany. Objem hlavního objektu je orientován severo-jižním směrem do ulice Orelská na severu a do dvora vnitrobloku na jihu. Součástí projektu je také dvoupodlažní objekt bývalé konírny umístěný ve vnitrobloku a přístupný přes průjezd v hlavním objektu a dvůr. Původní dokumentace k objektu je datována na rok 1909, dokončení výstavby rok 1911. Podstatou celkových stavebních úprav objektu byla kultivace jeho vnitřních prostorů, dispoziční přizpůsobení půdorysů současným nárokům na provoz a zlepšení technických vlastností vybraných konstrukcí. Z této podstaty vychází veškeré navrhované zásahy do objektu. V jejich rámci dochází k úpravám vnitřních dispozic bytů. Celkovým záměrem je vytvoření bydlení respektující současné nároky.

 

Autor: Karel Poucha, Ing. arch. Petr Drexler, Štěpán Man…
Projektant: Štěpán Mančík
Dodavatel: Rekos S+D
Přihlašovatel: Pražská správa nemovitostí s.r.o.
Investor: Pražská správa nemovitostí s.r.o.

 

Podobné články