30 Srp

9. Rezidence U Kapličky

 

SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba

Popis objektu:

Novostavba obytného domu je navržena do nároží vzniklém po demolici několika původních domů stojících na nároží ulic Husova a Sukova v Českých Budějovicích. Dominantní část obytného komplexu tvoří nároží ulic Husova a Sukova kde se potkávají dvě odlišně tvarovaná křídla sekcí A (dominantní oblé nároží, které pomocí ustupujících pater graduje směrem k vrcholu symbolizující louč či pochodeň, která se pohledově uplatňuje v exponované ose od centra města směrem k lokalitě „ Čtyři Dvory předměstí “) s jednoduše funkčně tvarovanou hmotou sekce B kopírující směr původní zástavby. V úrovni přízemí jsou jak pod nárožím, tak pod hlavním uličním křídlem navrženy obchodní prostory. Jedná se o významné a viditelné místo při jedné z hlavních městských radiál. Vznikne zde 100 nadstandardně řešených moderních bytů, které svou polohou nabízí ideální místo v blízkosti centra města.

 

Autor: A+U DESIGN, spol. s r.o., Ing. arch. Dagmar Polca…
Projektant: A+U DESIGN, spol. s r.o.
Dodavatel: Hinton a.s.
Přihlašovatel: Hinton a.s.
Investor: Rezidence U Kapličky s.r.o.

 

Podobné články