03 Zář

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Aby mesto miestom bolo

Autor: Ing. arch. Lukáš Kvaššay

Škola: Fakulta architektury, VUT v Brně

Ateliér: ÚPT

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.

Lokalizace: Považská Bystrica, Slovensko

Považská Bystrica je okresné sídlo ležiace na severozápadnom Slovensku medzi Trenčínom a Žilinou, ktoré je od počiatku zviazané s pravekou chrbticou Slovenska – riekou Váh. Ako mesto sa Bystrica začala formovať až po roku 1929. Rozsiahla asanácia historického centra v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a následná nová prestavba v duchu socializmu, sem na základe modernistických ideológií vtlačila svojbytnú a už nezmazateľnú stopu. Mesto stratilo svoju konzistenciu. Staré centrum zaniklo, no nikdy sa nepodarilo vytvoriť plnohodnotnú alternatívu toho nového. S tým priamo súvisela i zmena a regulácia toku rieky Domanižanky, ktorá tvorí jednu zo základných urbanistických osí Považskej Bystrice. Zatiaľ čo predtým bola vodná hladina tejto mestskej tepny prístupná ľuďom, bola zdrojom života pre obec, kde okolitá zástavba spadala priamo do rieky, dnes je tento celomestsky významný prvok dimenzovaný na povodňový prietok s korytom zahĺbeným do oporných kamenno-betónových stien. Je tak zabránené možnosti vzniku jedinečného zážitku z kontaktu s vodou, a rovnako tu absentuje onen primárny fenomén nábrežia. Potenciál prítomnosti rieky a jej polohy teda ostáva nevyužitý. Toto miesto je len prázdnou perifériou vo vnútri mesta.

Diplomový projekt

Podobné články