06 Zář

16. Atletická hala Vítkovice v Ostravě

 

SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba

Popis objektu:

Atletická hala Vítkovice je nejmodernější atletickou halou v České republice. Vyhovuje parametrům Mezinárodní atletické federace IAAF, umožňuje celoroční přípravu a splňuje podmínky pro konání atletických závodů a mezinárodních mítinků v zimní halové sezóně. Je využívána převážně atletickými kluby, ale nabízí možnosti využití i pro mnoho jiných sportovních aktivit. Hlediště haly má kapacitu 1 012 sedících diváků a 8 míst je vyhrazeno pro handicapované. V hale je umístěn běžecký ovál s šesti drahami o délce 200 metrů, osmi přímými drahami o délce 60 metrů, sektory pro skok do výšky, skok do dálky, skok o tyči a vrh koulí. Nedílnou součástí nové atletické haly je i zrekonstruovaný atletický tunel s přímou dráhou dlouhou 100 metrů, sektorem pro skok do dálky a posilovnou. Atletickou halu využívají nejen atleti, ale také hokejové kluby, policejní a hasičské sbory, sportovní kluby, školy se sportovním zaměřením či široká veřejnost. V neposlední řadě je hala hojně využívána atletickými svazy a kluby okolních zemí, zejména Slovenska a Polska. Atletická hala byla dějištěm Halového mistrovství České republiky mužů a žen v atletice 2016, mezinárodního mítinku Ostravská laťka, Karate Grand Prix Ostrava 2016, Mezinárodního atletického mítinku Czech Indoor Gala, Mistrovství ČR juniorů a mládeže v atletice, Judo Grand Prix 2017 a mnoha dalších významných akcí. V hale byly také vybudovány badmintonové kurty, které jsou hojně využívány širokou veřejností. Atletická hala se nachází v těsném sousedství víceúčelové haly Ostravar Aréna, se kterou je také provozně propojena. Nosnou konstrukci haly lze rozdělit na dvě základní dílčí vzájemně spolupůsobící části z hlediska materiálového řešení. Jednou je nosná dřevěná konstrukce střechy, druhou nosná železobetonová konstrukce skeletu, do které jsou přenášeny svislé a vodorovné síly od dřevěné části konstrukce.

 

Projektant: Chválek Ateliér s.r.o.
Dodavatel: EKKL a.s.
Přihlašovatel: VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
Investor: VÍTKOVICE ARÉNA a.s.

Podobné články