26 Zář

36. Stavební a restaurátorské práce při obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie – Svatá Hora v Příbrami

  SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba Popis objektu: Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměrech 80 x 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel. K S křídlu ambitů přiléhá proboštství. Svatá Hora se nachází 60 km jihozápadně od Prahy nad městem […]

25 Zář

35. Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písek

  SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba Popis objektu: Historické jádro města Písku je ohraničeno na západě nábřežím řeky Otavy a okruhem zeleně kopírujícím průběh původních městských hradeb. Právě dokončená úprava parteru východní části píseckých Bakalářů je poslední částí širšího dlouhodobého projektu Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písku. Cílem velkorysého projektu […]

24 Zář

34. Rekonstrukce železniční stanice Olomouc

  SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba Popis objektu: Železniční uzel Olomouc je součástí 3. tranzitního železničního koridoru (TŽK) v úseku mezi Přerovem a Českou Třebovou, který spojuje východní a západní část České republiky. Tento úsek zároveň propojuje 1. a 2.TŽK. Předmětem stavby je rekonstrukce kolejiště žst. Olomouc, tj. přednádraží, vnitřní nádraží a […]

23 Zář

33. Rekonstrukce mostu v km 80,930 Hohenaun (ÖBB) – Přerov

  SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba Popis objektu: Předmětem rekonstrukce mostu bylo odstranění technického stavu mostu a zajištění požadované traťové rychlosti 160 km/hod. Nosná konstrukce nebyla v technicky dobrém stavu – již návrh nosné konstrukce byl nevhodný (ve své době byla konstrukce prototyp). V uložení nosné konstrukce mostu byly zjištěny závažné poruchy […]

22 Zář

32. Rodný Dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích

  SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba Popis objektu: Dům, ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche a ve kterém žil do svých osmnácti let, byl roku 2011 zakoupen firmou ŠKODA AUTO a.s. Do té doby byl nesčetněkrát přetvořen, takže prakticky ztratil svou původní podobu. To se týkalo i dílenského zázemí […]

21 Zář

31. Kotelna Park Radlice v Praze

  SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba Popis objektu: Na počátku záměru nazvaného „Kotelna Park Radlice“ stála ještě v roce 2014 industriální zdánlivě nevyužitelná opuštěná ruina, pro většinu investorů odsouzená ke snadnějšímu řešení – totální demolici. Bývalé energetické centrum známé továrny, „srdce“, které kdysi pumpovalo energie do mimořádně úspěšné továrny na výrobu leteckých […]

20 Zář

30. Residence Garden Towers v Praze

  SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba Popis objektu: Residence Garden Towers na pražském Žižkově je rekordním projektem ve všech směrech. Jedná se o vůbec největší rezidenční budovu v Praze. Se svými sedmi sty byty zde výrazně přispěla k uspokojení poptávky po rezidenčním bydlení. Do té doby administrativně zaměřená oblast Olšanské ulice nově […]

19 Zář

29. GULLIVER v Praze

  SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba Popis objektu: Unikátní architektonická intervence, inspirovaná elegantními tvary vzducholodí z počátku dvacátého století, vyrostla na střeše Centra současného umění DOX. Čtyřicet dva metrů dlouhá ocelovo-dřevěná konstrukce Gulliver se stane novým místem pro setkávání současného umění a literatury. Tvar vzducholodi je symbolický. První vzducholodě představovaly optimistické ideály […]

© 2016 | Vydavatel: Štěpán Žovín | Tvorba www stránek - Intersite.cz