16 Říj

Čistírna odpadních vod (ČOV) TOPAS.

topl

Nejnovější typ čistírny odpadních vod (ČOV) TOPAS, patří do generace čistíren, jejichž historie sahá až do roku 1992, kdy byl systém TOPAS poprvé patentován. Od té doby, prošly čistírny TOPAS mnohaletým vývojem, který je charakterizován v podstatě neustálým zdokonalováním a současně doprovázen dalšími patenty.

Jedná se např. o pískový filtr, membránovou filtraci, monitorovací modul, řízení GSM či technologii ocelo-plastových nádrží. Všechny tyto zkušenosti a patenty byly využity při konstrukci čistírny, která představuje novou generaci domovních čistíren, kdy se současnou úroveň techniky velkých čistíren podařilo aplikovat i na čistírny domovní. Čistírny odpadních vod TOPAS jsou řízeny sofistikovaným programem, který optimalizuje proces čištění, jak z hlediska kvality a množství vody na přítoku, tak z hlediska minimalizace spotřeby elektrické energie nebo dávkování chemikálií. Řídicí jednotka má samozřejmě i další funkce, které jsou dnes u obdobných technických výrobků běžné. Jde např. o hlášení všech závad na displeji, evidenci provozních hodin všech strojů, evidenci o průtoku vody čistírnou v m3/den (součet, průměr, denní max.), možnost přenosu a nastavování všech provozních dat systémem GSM apod. Základní typ čistírny je možné doplnit o vestavěný pískový filtr s automatickým praním (Evropský patent), který při doplnění o UV lampu umožňuje zpětné využití vody v domácnosti nebo je vhodný pro kapénkovou zálivku. Čistírna je vybavena programem a zařízením k přesnému dávkování chemikálií. Při úplném přerušení přítoku splašků se automaticky zapíná speciální udržovací režim, který zaručí, že čistírna je plně biologicky funkční po dobu minimálně tří měsíců. Testování ve Švédsku prokázalo plnou funkci po 6 měsících bez přítoku. Jedná se tedy o domovní čistírnu, plně vhodnou pro rekreační objekty. Nádrže ČOV TOPAS jsou plně samonosné, bez nutnosti obetonování stěn. Technologii TOPAS je možné instalovat prakticky do jakékoliv nádrže, pokud má dostatečný objem. Proto je využívána k rekonstrukci zastaralých nebo např. neodborně obsluhovaných a nefunkčních čistíren.

 

Firma TopolWater, s.r.o.
Adresa Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav
Telefon +420 327 313 001-3
Fax +420 327 313 004
Email topas@topolwater.com
WWW www.topolwater.com

Podobné články