08 Pro

Zelené stěny

Zelené stěny v interiéru

Ing. Martin Matouš

Zelená stěna je něco jako kouzlo, kde v přírodě bez zásahu člověka rostou různé rostliny. Na základě poznání podmínek za jakých rostliny na stěnách rostou, na základě poznání nejrůznějších druhů rostlin, které na stěnách rostou, položil známý francouzský botanik Patrick Blanc základ pro ozeleňování zejména venkovních fasád domů. Na zelených skalních stěnách, které najdeme na celém světě, ve všech klimatických podmínkách od Pyrenejí po Antily, od velkých vodopádů Severní Ameriky až po Asii, jsou společné stanovištní podmínky umožňující růst rostlin. Je to např. povrchová struktura tvořená četnými rýhami a póry, která umožňuje rostlinám uchytit se a vegetovat na stěnách. Pravidelný přísun vody v rozpraskaných skalách je nezbytný pro přežití rostlin a voda, která zůstane v rýhách a prohlubeninách, je pro další růst rostlin velmi důležitý. Dnešní systémy jsou podobně systémem kapes z nasáklivých materiálů s pravidelným automatizovaným přísunem živného roztoku.

Kvalita vody je pro druhovou skladbu a intenzitu růstu velmi důležitá. Pokud je voda s velkým množstvím živin, dochází k intenzivnímu rozvoji různých nižších rostlin a bakterií, které v hustých kobercích porůstají povrch a neumožňují růst ostatním rostlinám. Méně živné roztoky umožňují růst rostlinám v daleko rozmanitější skladbě. Dnešní úroveň závlahových systémů umožňuje dokonalé rozdělování přesného množství vody v daných časových intervalech. Vzdálený přístup pře GSM brány umožňuje systém kontrolovat i ovládat nadálku prostřednictvím PC.

Stejně jako kvalita vody, ovlivňuje optimální vývoj rostlin světlo. Podobně v přírodě ovlivňuje rostlinnou skladbu na skalních stěnách. Při ozeleňování stěn v interiéru je pak světlo neodmyslitelnou součástí a rozhoduje o kvalitě vývoje ale i trvanlivosti použitých rostlin. Pro osvětlení stěn můžeme použít celou řadu svítidel se zdrojem světla, který je spektrem vhodný pro růst rostlin.

Ve Francii již zmíněny botanik Patrick Blanc jako první vymyslel, jak podmínky strmých až kolmých stěn napodobovat. Dnes se používají pro ozeleňování stěn nejrůznější systémy, které se na základě četných pokusů a zkušeností s realizovanými stěnami, neustále vyvíjí a zdokonalují.  Vedle intenzivního estetického působení, přináší zelené fasády i kladný vliv na budovy. V zimě ale i v létě „zelený oděv“ izoluje budovu od nízkých i vysokých teplot. Vlhkost potřebná pro rostliny, v horních částech budov, výparem objekt ochlazuje. V ulicích zelené fasády snižují i negativní působení vysoké hladiny hluku. V exteriéru i v interiéru je vzduch filtrován a zlepšován.  Řada nezávislých studií ve Francii a Německu potvrdily filtraci a zachycování škodlivých látek, které přinášíme do interiéru s nábytkem. Bylo potvrzeno všemi studiemi, že tento účinek mají pouze rostoucí rostliny, nikoli třeba řezané, které žijí v symbióze s mikroorganismy, které mají tyto pozitivní účinky. Rostliny a vlhké materiály, použité na zelené stěně zadržují také nepříjemný jemný prach. Nejvýznamnější vliv má taková plocha rostlin na zvýšení  vzdušné  vlhkosti, která je v naších obytných prostorech velmi nízká.

Systémy ozelenění stěn:

  • Hydroponie na textilii
  • Hydroponie v organickém materiálu – mech rašeliník
  • Hydroponie na kamenech
  • Klasické výsadby vertikálně uspořádaných nádobách

Námi nabízené stěny patří v principu pod první bod – hydroponie na textilii. Je to hydrofilní tkanina bez živin, která slouží uchycení rostlin, příjmu vody a živin a tím jejich růstu. Rostliny jsou mezi dvěma vrstvami takové tkaniny, které jsou zafixovány na desce, která se kotví na stěnu, kterou ozeleňujeme. V horní části je zavlažovací systém, který automaticky dávkuje vodu se živinami. Voda díky gravitaci stéká mezi tkaninami a zvlhčuje prostor, kde se nachází po instalaci kořeny rostlin, které se pak dále rozrůstají. Pod panelem je umístěná nádoba, pro odkapávání přebytečné vody.

Sortiment pokojových rostlin vhodných pro ozelenění stěn v interiéru je dostatečný proto,  abychom mohli vytvořit jednolité kompaktní porosty, tvořené jedním druhem. Nebo pro vytvoření nejrůznějších barevných variací z kvetoucích druhů, kombinací pestrolistých rostlin nebo rostlin s různými tvary a velikostmi listů.

Zelené stěny nebo vertikální zahrady se jistě brzy stanou součástí moderních interiérů, kde  budou významnými estetickými prvky, které mimo to podstatně zlepší kvalitu vzduchu, zvýší vlhkost a zlepší akustiku těchto interiérů.

   bbb_2477

 

www.hydroponie.cz

 

 

Podobné články