09 Úno

FOTOKATALÝZA – ochrana zdraví, prevence plísní a zlepšení prostředí, ve kterém žijeme

MODERNÍ MĚSTO A ENERGETICKY NEZÁVISLÉ DOMY

Nanotechnologie právě dnes mění náš život a umožňují doposud nevídaný technický rozvoj civilizace. To se týká i využití fotokatalýzy, která měnÍ naše tradiční postupy ochrany povrchů. Samočistící povrchy ošetřené druhou generací fotokatalytických nátěrů FN a aktivované denním světlem zbavují fasády špíny, zelených a černých řas a dalších mikroorganismů, způsobujících erozi. Kromě toho tyto povrchy automaticky a dlouhodobě čistí ovzduší ve městech a likvidují imise ve znečištěných oblastech.

Smart Cities si v budoucnu bez tohoto samočistícího systému nelze ani představit!

Fotokatalytická technologie funkčních nátěrů (FN) nejenom  že chrání naše fasády našich domů a betonové konstrukce, ale také může zachránit statisíce životů v nemocničních zařízeních, snižuje riziko infekčních nákaz, zlepšuje pracovní podmínky, odstraňuje syndrom nezdravých budov (Sick Building Syndrome), zlepšuje funkci klimatizačních a ventilačních systémů a likviduje nejrůznější toxiny, alergeny a dokonce  i nebezpečné bojové látky.  Pro moderní, energeticky nezávislé budovy s dokonalou izolací, rekuperací tepla, centrálním klimatizačním systémem je fotokatalytická úprava povrchů logickým doplňkem, který eliminuje řadu problémů s kvalitou vzduchu, zabraňuje nárůstu plísní a vytváří pro obyvatele příjemnější a zdravější prostředí.

Jednoduše shrnuto, pomocí této nátěrové technologie umíme vytvořit z každé obyčejné místnosti čističku vzduchu.

FYZIKÁLNÍ EFEKT BEZ CHEMICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Zkusme si představit úžasnou jednoduchost fotokatalytického efektu oxidu titaničitého – jedné z nejběžnějších látek na světě. Denní světlo vychýlí elektrony z rovnovážného stavu a nabudí v krystalku energetický potenciál, který při kontaktu s organickými molekulami rozbije jejich vazby a na tyto otevřené vazby se naváže atmosférický kyslík. Tento vysoce oxidační efekt je na povrchu krystalků oxidu titaničitého přítomen vždy, kdykoli na něj dopadne denní světlo. Odborný popis této oxidace lze najít v mnoha článcích a vědeckých pracích, ale pro laika je nejjednodušší srovnání s rozžhavenou plotýnkou, která spálí jakékoli organické látky, které s ní přijdou do styku (povrch oxidu titaničitého má přitom samozřejmě teplotu okolí).

Přestože tento ryze fyzikální efekt existuje pouze na povrchu krystalků a nemá naprosto žádný dosah mimo něj, lze tuto vlastnost využít nejrůznějším způsobem pro zlepšení našeho životního prostředí.

SNADNÁ APLIKOVATELNOST

Štětec, váleček s nízkým chlupem, nízkotlaké, vysokotlaké i elektrostatické stříkání.  Dnes již existuje množství certifikovaných aplikačních firem, které posoudí stav podkladu a vyberou nejlepší způsob realizace FN nátěru pro odpovídající účel – prevence plísní, redukce virů a bakterií, odstranění nepříjemných zápachů apod.  Profesionální firmy mají proškolené pracovníky, ale i domácí kutil je podle návodu schopen přeměnit místnost na čističku vzduchu.

OCHRANA ZDRAVÍ A ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ

Mnoho z nás má v okolí  známého, který odešel do nemocnice a díky druhotné nákaze zažil pooperační komplikace. Nemocniční infekce stojí ČR přes deset miliard korun a zabijí až deset tisíc lidí ročně. Podle neoficiálních čísel se výskyt nozokomiálních infekcí pohybuje v ČR přes 13%. Podobně podle Centers for Disease Control and Prevention je každoročně přibližně 648000 lidí v USA nakaženo infekcí během pobytu v nemocnici z nichž 75000 zemře. Lépe na tom není ani Evropa, kde se v evropských nemocnicích každý rok nakazí infekční nemocí kolem 2,6 miliónu lidí. A co hůř, 91 tisíc z nich tzv. druhotnou nemocniční nákazu nepřežije. Upozorňuje na to nová studie týmu Alessandra Cassiniho z Evropského centra pro prevenci a kontrolu chorob.

Zlepšení této celosvětově neutěšené situace nabízejí funkční nátěry PROTECTAM FN. Natřené plochy slouží nejenom jako čistička vzduchu od toxinů a alergenů a likvidace pachů, ale jsou vynikající doplňkovou prevencí k biocidním chemickým látkám pro redukci výskytu virů a bakterií a snížení infekčních nemocí.

Kombinace fyzikálních efektů FN zajišťuje vysoký účinek při zlepšování hygienické čistoty prostředí.  Na ošetřených stěnách nemají bakterie nebo virus šanci dlouhodobě  vydržet ani se dostat zpět do prostředí. Za prvé  je zajištěn jejich vysoký záchyt na správně designované a patentované sklípkové struktuře nátěrů, za další plně anorganická báze nátěrů  garantuje, že bakterie zůstává bez výživy a nemá tak šanci dlouhodobě přežít. Zachycené bakterie jsou tedy izolovány od okolního prostředí a bez potravy. Zároveň superhydtofilní vlastnosti nátěru bakterii rychle vysušují. Kromě toho, při osvícení nátěru a jeho aktivaci, všude, kde je bakterie v přímém kontaktu s krystalky fotokatalyzátoru, dochází k přenosu elektronů z organické membrány bakterie či DNA viru, kde se následně na otevřené vazby váže kyslík ze vzduchu, čímž bakterie rychle zaniká a její zůstatky jsou dále takto oxidovány až mineralizovány. Fotokatalýza zaručuje, že viry a bakterie nemohou zmutovat a vytvořit odolnější kmeny.

Známý odborník v oblasti hygieny RNDr. E. Pazdziora poukazuje na důležitý fakt, že dnes neexistuje žádná jiná dlouhodobá ochrana před bakteriemi a doporučuje využití fotokatalýzu a FN nátěry jako doplněk k desinfekčním přípravkům pro zajištění vyšší úrovně sterility prostředí:

“Za zcela zásadní pokládáme cílené využívání antivirových účinků fotokatalýzy při epidemiích nebo pandemiích v prostorách se zvýšenou kumulací lidí“.

Není bez povšimnutí, že tento systém fotokatalytické technologie PROTECTAM FN chrání před přenosem infekčních nákaz a tím pomáhá například onkologickým pacientům na chemoterapii překlenout dobu se ztrátou imunity.

HOTELY A DALŠÍ VÝHODY

Hotely na tom nejsou o moc lépe. Pokoje často sužuje zatuchlina z cigaretového kouře a plísní, dále pachy a toxiny, uvolňující se z plastů a nábytku a v neposlední řadě alergeny z roztočů v kobercích. Intenzivní pachy z kuchyní také dovedou hosty pořádně potrápit a znepříjemňují jim pobyt.

Enormě nízké koncentrace některých látek mnoha lidem dokáží způsobit závažné zdravotní  potíže. Nárůst počtu alergiků vedl ke zvýšené poptávce po hypoalergenních ubytovacích prostorech. Hotelové řetězce proto reagovaly vytvořením nových standardů pro alergiky. Čistý vzduch v pokojích se od roku 2010 stal novým trendem vylepšování služeb zákazníkům, avšak dosavadní opatření stále nejsou zcela vyhovujici. Cilené použití fotokatalýzy vnáší do tohoto trendu daleko vyšší úroveň. Odstraňování alergenů ze vzduchu pomocí jejich fotokatalytického rozkladu přináší úlevu lidem kteří jsou na ně alergičtí, nebo trpí asthmatem a dýchacími potížemi.  Při centrálním rozvodu klimatizace v budově se mohou objevit komplikace ve formě legionely a růstu bakterií na prachu ulpělém na filtrech a potrubí. Tím, že fotokatalýza odstraní ze vzduchu lepivé organické látky (olej, spáleniny, apod),  usazování prachu v centrálním ventilačním systému je daleko pomalejší a stejně tak absence lepivých molekul snižuje zanášení filtrů, prodlužuje jejich životnost a zajišťuje správnou funkci.

MODERNÍ DŮM, MODERNÍ MĚSTO SE SAMOČISTÍCÍMI POVRCHY A ČISTÝM VZDUCHEM

Přestože fotokatalytický efekt se uplatňuje v praxi teprve zhruba deset let, již byly zavedeny do praxe normy pro čištění vzduchu, samočistící funkci atd, které vznikají dnes i v ČR v rámci například České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu nebo normalizační technické komise NTK 144.

Přední vědecká pracoviště  mají své zastřílené metody, jak určit rychlost rozkladu nejrůznějších látek jako je formaldehyd, NOx, aromatické látky a další organické molekuly v plynné i kapalné fázi.

PROTECTAM FN® funkční fotokatalytické nátěry jsou český vynález, patentovaný po celém světě a mají veškerá nutná osvědčení, certifikace a stanovení účinnosti podle těchto norem a metod.

Včera neznámé, dnes jako možnost, zítra jako standard!

Moderní fotokatalytická technologie nám dnes nabízí nenásilnou, ekologickou a ekonomickou formu, jak udržet čisté prostředí pro všechny a zvýšit kvalitu života.

Ing. Jan Procházka, Ph.D.

Více se můžete dozvědět na:

www.fn-nano.cz

www.fotokatalýza.org

https://www.youtube.com/watch?v=jueoFaGJGZ8

www.amjtj.cz

 

 

Podobné články