03 Bře

Hluk a komunikace – podceňovaný viník, který vyčerpává naše duševní zdroje

Zvýšení akustického komfortu, eliminace rušivých zvukových podnětů i zajištění většího soukromí a soustředění pomocí technologie maskování zvuku – tzv. sound maskingu –  je u nás poměrně nový směr. Pomáhá zklidnit rušné prostory, snižuje na minimum množství rušivých zásahů, a tak přispívá mj. k vyšší produktivitě práce.

Sound  masking nachází uplatnění všude tam, kde se pohybuje mnoho lidí a je třeba snížit jejich akustické zatížení – open space kanceláře, call centra, bankovní domy, vládní a soudní budovy, jednací prostory, knihovny, studovny, atd.

Tato technologie se také používá pro akustické odstínění prostor pro důležitá jednání – tedy zajištění soukromí zasedacích místností nebo kanceláří vrcholového managementu. Mnohdy citlivá firemní komunikace tak opravdu zůstává za zavřenými dveřmi.

Přináší efektivní řešení i všude tam, kde se setkáváme s tzv. diskrétními zónami. Nicméně, čára na zemi obvykle nic neřeší. Sound masking umí odstínit určité zóny tak, aby bylo obtížné vyslechnout, či spíše rozumět probíhající komunikaci.

Jak sound masking funguje? Jde o jednoduchý princip využívaný již starými Římany, kteří své domy odstiňovali od rušivé ulice zvukem fontány. Moderní maskování zvuku pracuje na podobném principu. Malé akustické měniče tzv. emitory vysílají uniformní „šum“, který je upravený do pásma lidské řeči tak, aby maskoval zvuk probíhajících hovorů  –  překrývá konverzaci ve vzdálenosti od cca 3,5 m. Komunikaci částečně vnímáte, ale nejste schopni určit její obsah.

Technologie je téměř neviditelná a nezasahuje rušivě do podoby interiéru. Podle velikosti prostoru a na základě studie optimálního rozmístění je systém nainstalován v řádu několika hodin či dnů. Zařízení je bezúdržbové a nevyžaduje žádné zásahy obsluhy. Systém je energeticky velmi úsporný, má spotřebu menší než běžná žárovka.

Přes všechny lamentace na hluk není klíčem k ideálnímu prostoru naprosto nehlučné prostředí. Pobyt v prostoru tichém jako univerzitní knihovna je pro mnoho lidí skličující. Navíc v tomto případě působí jakýkoli zvuk ještě rušivěji, například i zvuk letadla letícího vysoko nad námi. Příliš velký klid může být proto stejně zhoubný jako výrazný hluk. A jaké prostředí při práci v kolektivu je tedy pro naše soustředění ideální? Klíčem ke zvýšení produktivity je nesrozumitelná zvuková kulisa, jejíž intenzita do určité míry nepravidelně kolísá, tedy jakýsi přirozený „hukot“ včelího úlu, či chcete-li v tomto případě přirozený „cvrkot“ kanceláře, ze kterého příliš nevystupují jednotlivé zvuky nebo komunikace.

Potenciální a smysluplné využití sound maskingu je značné, pro developery by se v dnešní době měl stát doporučeným standardem při výstavbě či rekonstrukci zmiňovaných prostor.

Chcete se dovědět více?

Tvůrcem této technologie je společnost Cambridge Sound Management, kterou u nás zastupuje firma Audiopro s.r.o.  Rádi vám poskytnout více informací či vypracují studii sound maskingového pokrytí prostoru.

 

Firma Audiopro s.r.o.
Adresa Lužná 951, 160 00 Praha 6
Telefon + 420 257 011 177
Email  info@audiopro.cz
WWW  www.audiopro.cz/cambridge-sound-management.html a www.audiopro.cz

 

 

Podobné články