10 Kvě

Soutěž pro studenty a začínající architekty – přihlašte se do 30.6.2017

Mladí architekti oživí „periferie“ – 9. ročník soutěže Young Architect Award 

Účastníci architektonické přehlídky Young Architect Award budou letos hledat řešení, jak znovuoživit periferie našich měst. Své práce mohou přihlašovat jak studenti, tak začínající architekti do 33 let. Uzávěrka přihlášek je 30. června. Výsledky soutěže budou vyhlášeny první den mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

 

Soutěžící by měli zpracovat nejen vlastní projekt, ale i identifikovat a vyhledat problémové periferie uvnitř nebo na okraji měst. Jedná se o návrhy, jak proměnit disfunkční města a obce, jak oživit opuštěná místa dopravních koridorů či tzv. místa na rozhraní. Účastníci si mohou zvolit lokalitu z doporučených partnerskými městy, ale také vlastní, kterou považují za problémovou a která splňuje kritéria soutěže.

Odbornou porotu povede Petr Stolín

Odborná porota pod vedením Petra Stolína (PETR STOLÍN ARCHITEKT), držitele první České ceny za architekturu 2016, bude hodnotit výběr tématu práce, koncepčnost a kontextuálnost řešení, kvalitu architektonického/urbanistického řešení, přínos pro kvalitu životního prostředí, udržitelnost, novátorství a originalitu práce. Pozvání do poroty letos přijala také městská architektka Litomyšle Zdeňka Vydrová, Jan Opočenský (ov architekti), David Mareš (třiarchitekti) a Josef Pechar (Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“).

 

“Na první pohled se může zdát toto téma velice snadné. Nicméně po důslednějším hledání, co to vlastně periferie vůbec je, nedocházíme k jednoznačnému závěru. Samotná interpretace této definice soutěžícími může přinést překvapivé výsledky. A právě tato nejednoznačnost mne na tomto tématu přitahuje,” dodává Petr Stolín.

Více informací: www.yaa.cz 

 

Řádní členové poroty

Nezávislí:

Ing. arch. Petr Stolín, PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., předseda poroty

Ing. arch. Zdeňka Vydrová, městská architektka, Litomyšl

Ing. arch. Jiří Opočenský, ov architekti, s.r.o.

Ing. arch. David Mareš, třiarchitekti

Závislí:

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Náhradníci poroty

MgA. Martin Kožnar, Martin Kožnar Architekt s.r.o.

doc. Ing. arch. Jiří Buček, FUA TU v Liberci

 

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

Podmínky účasti v soutěžní přehlídce pro studenty a mladé architekty

Soutěžní práce mohou být do soutěžní přehlídky přihlášeny pouze autory nebo kolektivy. Soutěžícím je vždy autor nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

Soutěžní přehlídky se mohou účastnit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

V případě, že je práce vypracována pod odborným vedením člena poroty, ten se zdrží hlasování při hodnocení této práce. Tato skutečnost bude uvedena v protokolu o průběhu soutěžní přehlídky.

Soutěžící nesmí být členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty nebo přezkušovatelem soutěžních prací této soutěžní přehlídky.

Zároveň nesmí být manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky řádných členů nebo náhradníků poroty a těch, co se účastnili přípravy podmínek.

Novinka 2017: Cena CEMEX

„Smyslem Ceny CEMEX je podporovat autory, kteří přicházejí s inovativním řešením v oblasti užití betonových konstrukcí a materiálů v souladu s tématem soutěže, neboť betonové konstrukce jsou často spojovány s oblastmi městských periferií (dopravní koridory, sídliště atd.). Inovativní řešení mohou přinášet beton na periferii v jiných nových souvislostech a kvalitách,“ říká Vesselin Barliev, Public Affairs and Communication Manager, CEMEX Czech Republic.

Generální partner: CEMEX Czech Republic

Partneři: Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“, FOR ARCH, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, SPYRON, PVA EXPO PRAHA

Záštita: MMR, MŽP, MK, MŠMT, SMO ČR, PRAHA, BRNO, OSTRAVA, LIBEREC

Odborná záštita: ČKA, ČKAIT

Partnerské školy: ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, FA VUT v Brně, FAST VŠB-TU Ostrava, ZF Mendelova univerzita v Brně, VŠUP v Praze, ARCHIP, FA STU v Bratislave

Hlavní mediální partneři: Moderní obec, archiweb.cz

Mediální partneři: ARCHITECT+, Vydavatelství KABINET, ERA21, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, Stavba, EARCH., PROPAMÁTKY, PRO města a obce, Top trendy v bývaní/bydlení, DŘEVO&stavby pro města a obce, StavbaWEB, ARCHINFO.SK, inspirati

Podobné články