22 Kvě

Teplo z obnovitelných zdrojů pro Váš dům

V posledních letech se stále více lidí zaměřuje na úspory energií, a to už při plánování nové stavby. Hledají se nejefektivnější zdroje vytápění, ale i takové, které zajistí nižší tepelné ztráty domu.

Na našem trhu je mnoho společností, které se zabývají vytápěním, ale málo takových, které dovedou nabídnout zákazníkovi kompletní řešení pro ohřev vody a vytápění. Na českém trhu je již 25 let společnost REGULUS – dynamicky rostoucí společnost, která investuje do vývoje nových výrobků a technologií.

Mezi její hlavní produkty patří tepelná čerpadla, solární kolektory, větrání s rekuperací tepla a krby s teplovodním výměníkem.

MOŽNOSTI A ŘEŠENÍ

Moderní otopný systém kombinuje teplo z více zdrojů energie. Za slunných dnů získává teplo ze solárního systému, v zimě může využívat teplo z dalších obnovitelných zdrojů energie. K vytápění i ohřevu vody lze využít teplovodní krbovou vložku nebo tepelné čerpadlo. Teplo ze slunce a dřeva se ukládá pro pozdější využití v akumulační nádrži a celý systém řídí inteligentní regulace tak, aby pracoval co nejefektivněji a nejúsporněji. Spotřebovává tak méně elektrické energie nebo plynu, protože do otopného systému doplňuje tuto energii až po vyčerpání tepla dodaného obnovitelnými zdroji. Teplotu v domě lze jednoduše ovládat knofíkem pokojové jednotky nebo vzdáleně z počítače, tabletu či mobilu.

Solární systémy

Instalace solárního systému je možná prakticky do každého domu. Mnohaleté zkušenosti měřených solárních systémů potvrzují, že v ČR solární termický systém ušetří až 70 % nákladů na přípravu teplé vody.

Solární termické systémy se využívají pro rodinné domy, kdy je podle energetických potřeb objektu a požadavků investora možné a zároveň velmi jednoduché zvolit celou funkční solární sestavu.

Systém je plně automatický a bezobslužný, zaručuje stálý dostatek teplé vody a přitom maximálně využívá energii slunce v průběhu celého roku.

Tepelná čerpadla

Velmi častým řešením pro vytápění objektu a přípravu teplé vody je tepelné čerpadlo. Podle možností objektu, lokality a požadavků investora se využívá varianta vzduch/ voda nebo země/voda, výhodná je také kombinace se solárním systémem. Oba systémy se skvěle doplňují a výsledkem je velmi efektivní kombinace obnovitelných zdrojů. Tepelné čerpadlo vytápí objekt i ohřívá vodu během topné sezóny, za přispění solárního systému. Mimo topnou sezónu pak vodu většinou ohřívá pouze solární systém. Výsledkem je úspora elektrické energie a prodloužení životnosti tepelného čerpadla.

Větrání s rekuperací tepla

Pro snížení tepelných ztrát domů se používají těsná okna i dveře, jež zamezují samovolné výměně vzduchu.

Domy postavené v nízkoenergetickém
a pasivním standardu jsou proto téměř vzduchotěsné. Bez přirozeného větrání se ovšem do domu nedostává čerstvý vzduch a neodvádí se vlhkost, která v domě vzniká především činností jeho obyvatel. To způsobuje tvorbu plísní a hromadění mikrobů.

Větrat a přitom z domu neodvádět teplo umožňují větrací jednotky s rekuperací tepla. Ty přivádějí čerstvý vzduch a pomocí výměníku ho ohřívají teplem, které odeberou z odváděného vzduchu. Díky tomu je dům dostatečně větrán, zatímco ztráty tepla jsou minimální.

V rekuperačních jednotkách jsou integrovány fitry, které v domě vytvářejí zdravé životní prostředí i pro alergiky a osoby
s dýchacími potížemi.

Prostor domu se větrá automaticky, a to
i v době, kdy v něm nejsou lidé. Uživatel má možnost rekuperační jednotku a její chod naprogramovat v souladu se svým časovým programem a vhodně vybírat různou intenzitu větrání pro různou denní dobu.

Firma Regulus vám nabízí kompletní řešení větrání s minimální ztrátou tepla na míru pro váš dům od návrhu až po realizaci.

Pasivní domy

Solární systémy i systémy s tepelnými čerpadly jsou vhodné také pro instalaci
do energeticky pasivních domů, tedy
do domů s velmi nízkou spotřebou energie, přibližně 15 kWh/m2/rok.  Díky obnovitelným zdrojům energie kombinovaným s nuceným větráním s rekuperací tepla dosahuje pasivní dům vysokých energetických úspor.

Využití dřeva

Vhodným doplňkovým zdrojem tepla může být dřevo spalované v moderních teplovodních krbech či kamnech s výměníkem, která spalují s vysokou účinností a získané teplo předávají z větší části do topné vody v akumulační nádrži. Teplo pak lze úspěšně využít pro ohřev vody a vytápění celého domu i po delší dobu, kdy už oheň vyhasl.

Společnost REGULUS stále zlepšuje servis zákazníkům a jejím cílem je nabízet kvalitní výrobky za přijatelné ceny s kvalitním technickým servisem. Díky tomu jsou a budou jejich systémy vždy správně a efektivně fungovat a přinášet úspory svým majitelům.

Úsporné řešení pro vaše topení – www.regulus.cz

TIP PRO VÁS – ve své objednávce uveďte heslo “INSPIRATI” a obdržíte slevu 5% z ceny materiálu.

    

 

Podobné články