08 Čvn

ČPP se stala signatářem Evropský charty diverzity

Již druhý Evropský den diverzity se uskutečnil v půlce května v České republice. Letošní setkání se zaměřilo na problematiku sociálních bublin na pracovišti a také na genderové aspekty tématu rovných příležitostí. Jednou z firem, které se staly novými signatáři Evropské Charty Diverzity, je také Česká podnikatelská pojišťovna. Svým podpisem se ČPP přihlásila k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či zdravotní stav.

Za pojišťovnu Chartu podepsala personální ředitelka Marcela Novotná, která uvedla, že ČPP se již řadu let věnuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením i ve věkové kategorii 55+. ČPP vytváří programy zaměřené na rozvoj zaměstnanců, usnadňuje jejich návrat po rodičovské dovolené, umožňuje flexibilní formy práce a usiluje tím o harmonizaci jejich pracovního, rodinného a osobního života. Podpisem Charty se ČPP rozhodla veřejně deklarovat principy, které patří k její firemní kultuře a zároveň jsou nedílnou součástí strategií úspěšných evropských firem. Záštitu nad akcí převzal Jan Chvojka, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Podobné články