22 Čvn

PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s r.o.,

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze

Nominovaný projekt – Česká cena za architekturu 2017

Kancelář:

PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s r.o.

Londýnská 28, Praha 2

www.petrfranta.eu

Autor:

Ing.arch. Petr Franta

Spoluautoři:

Ing. arch. Štěpán Sekera, Ing.arch. Petr Sobotka, Ing.arch. Jakub Volka, Ing.arch. Lucie Laštovičková, Ing.arch. František Doležel, Ing. Jaroslav Felix, Ing. Jan Farka, Vratislav Brabenec AdresaPraha 6 – Dejvice

Adresa:

Praha 6 – Dejvice

Zahájení projektu09/2008

Dokončení realizace 2016

Popis projektu:

Revitalizace původního objektu menzy – objekt B a novostavba desetipatrové přístavby – objekt A. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní výukové zařízení nové generace s využitím pro vědecké výzkumné týmy. A – nová budova má deset nadzemních podlaží, v dolní části čtyři patra laboratoří, vědecké moduly, učebny, v 5. až 9. patře jsou kanceláře, zasedací místnosti, výukové a výzkumné moduly pro profesory a studenty. Kanceláře rektora univerzity jsou v posledních dvou patrech budovy. V nejvyšším patře je kongresové centrum, v suterénu je plně automatický parkovací zakladač. V projektu je aplikována řada architektonických i inženýrsko-technických inovací, jednou z nejviditelnějších je pneumatická transparentní fólie ETFE (etylen-tetrafluorethylen), splňující společně s trojitým prosklením obvodové stěny akustické požadavky na fasádní plášť. Současně tvoří tento systém solární kolektor k rekuperaci teplého vzduchu v nejvyšších patrech. Pro vytápění a chlazení jsou instalovány chladící trámy. Z hlediska aplikace na území České republiky je předsazená vnější fasáda navržená jako pneumatická membránová technologie unikátem. Dalším příkladem provázanosti estetických a technických parametrů je předsazená velkoplošná celoskleněná konstrukce fasády do ulice Jugoslávských partyzánů, která vytváří meziprostor pro požární úniková schodiště a zajišťuje rovněž snížení energetických nároků na vytápění v zimním období i chlazení v létě. Předstěna vrací revitalizovaný objekt do uliční čáry Jugoslávských partyzánů a zároveň tlumí hluk z této frekventované komunikace. V takto vytvořeném multifunkčním prostoru propojuje velkoryse pojaté schodiště parter s posluchárnou a respiriem s transparentní střechou ETFE. Obě budovy jsou propojeny prosklenými můstky.

Podobné články