28 Čvn

Architektonická kancelář Radko Květ

Archeopark Pavlov

Nominovaný projekt – ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017

Kancelář

Architektonická kancelář Radko Květ

Opletalova 6, 602 00 Brno

https://www.kvetarch.cz

Autoři

Ing.arch. Radko Květ, Ing.arch. Pavel Pijáček

Spoluautoři

Ing.arch. Barbora Fišerová, Ing.arch. Jiří Zrzavý, Ing.arch. Lukáš Gergela, Ing.arch. Verena Dickmann, Ing.arch. Jiří Markevič, Ing.arch. Dagmar Květová, Ing.arch. Klára Michálková, Ing.arch. Radek Sládeček, Ing.arch. Lucie Surá, Ing.arch. Richard Mátl, Renata Košťálová

Adresa

Pavlov

Zahájení projektu

01/2010

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Komplex sídlišť z období paleolitu – doby lovců mamutů – poskytl za dlouhá desetiletí výzkumů obrovské množství kamenných, kostěných nástrojů, uměleckých předmětů, ale i kosterních ostatků člověka současného typu, díky kterým tak patří Pavlov a Dolní Věstonice mezi přední archeologické lokality v celosvětovém měřítku. Přestože jsou památky minulosti kulturním statkem s mimořádnou hodnotou, jsou zároveň symbolickou součástí místní kultury, něčím co zásadně utváří vztah obyvatelstva k regionu, na co lze být pyšný a skrze ni lze budovat vztah ke své zemi. Urbanistické a architektonické řešení Z hlediska širších urbanistických vztahů má archeopark významnou polohu. Nachází se na rozhraní extravilánu obce a volné krajiny a je zároveň součástí působivé scenérie Pálavských vrchů. Celý objekt je umístěn pod terén, ze země vstupují pouze části bílých betonových věží. Architektonické řešení vychází z daností lokality a bylo určeno třemi zásadními hledisky: 1. Staveniště je součástí území národní kulturní památky a výstavba objektu, kromě expozice „in situ“, byla povolena pouze na ploše již archeologicky zkoumané. 2. Vycházeli jsme z předpokladu, že se archeologické nálezy nacházejí 4-5 m pod stávajícím terénem. 3. Stavba se nachází v chráněné krajinné oblasti. Z těchto hledisek vzešel koncept podzemní stavby a volné parafráze „vápencových skal vybíhajících ze zeleně luk a vinohradů“. Hlavní výstavní prostor, administrativní, technické a sociální zázemí je ukryto ve svahu. Do exteriéru vystupují prosvětlovací věže, nálevkovitě tvarovaný vstup a výhledy na Děvičky a jezero. V rovině motivů je stavba spojena s plasticky tvarovanými jeskynními prostory. Pokud se jedná o materiály, používáme soudobé vyjadřovací prostředky: monolitický reliéfní beton, dubové dřevo a sklo.

 

Podobné články