05 Čvc

ADR s.r.o.

Javornická palírna

Nominovaný projekt – ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017

Kancelář

ADR s.r.o.

Libínská 3127/1, Praha 5

www.adr.cz

Autor

ADR s.r.o. / Petr Kolář, Aleš Lapka

Spoluautor

Jana Zoubková, Markéta KavalírováAdresaJavornice, Dub

Zahájení projektu

01/2013

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Na místě hospodářské usedlosti z konce 19. století vznikl nový, částečně rekonstruovaný areál Javornické palírny. Nejedná se pouze o novostavbu ovocného lihovaru, ale také o další rekonstruované budovy bývalého hostince, chlévy a stodolou. Dále je zde ubytování pro členy rodiny majitele a jejich případné hosty. Součástí Javornické palírny je také ovocný sad a zahrada. Usedlost stojí v kopcovité krajině mezi městy Bavorov a Vlachovo Březí. Návrh rekonstrukce vycházel z původního členění a umístění budov, které byly ve špatném technickém stavu. Proto došlo ke stržení veškerých novodobých přístavků a dostaveb, včetně střech a krovů, byly zachovány pouze základní hmoty a některé nosné stěny hlavních budov. K nim pak byly dostavěny nové objekty kvasírny a dřevník s garáží. Zcela novým objektem je palírna, která je umístěna tak, že s původními budovami vytváří částečně uzavřený a chráněný dvůr. Snahou architektů bylo zachovat maximum z původních architektonických prvků budov a tam, kde to již nebylo možné je nahradit podobnými detaily přenesenými z jiných staveb. U novostaveb jsme volili materiály nové, současné, avšak s respektem k původní stavbě. Návrh vzhledu budov, výraz fasád i tvar střech, byl výrazně ovlivněn bezprostředním okolím . Většina fasád má klasickou vápennou omítku, části budov s dřevěnou nosnou konstrukcí jsou obloženy dřevěnými prkny, pouze pro palírnu samotnou bylo zvoleno pohledové zdivo z plných cihel natřené bílou barvou. Z dálky, při příjezdu do Javornice, tak není na první pohled patrné, ze se jedná o novostavbu, při bližším a podrobnějším prozkoumání je to však zcela zřejmé. Palírna se tak stala přirozenou součástí obce.

Podobné články