06 Čvc

baum & baroš ARCHITEKTI, baum & baroš, ARCHITEKTI, EXCON, a. s.

Komenského most přes Labe

Nominovaný projekt – ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017

Kancelář

baum & baroš ARCHITEKTIH

auptstrasse 112 A, D – 52159 Roetgen, Germany

www.baum-baros.de

baum & baroš ARCHITEKTIO

ppenhoffallee 95, D – 52066 Aachen, Germany

www.baum-baros.de

EXCON, a. s.Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9, Česká republika

www.excon.cz

Autoři

prof. Ing. arch. Mirko Baum (baum & baroš ARCHITEKTI), Ing. arch. David Baroš (baum & baroš ARCHITEKTI), Ing. Vladimír Janata, CSc (EXCON, a. s.)

Spoluautoři

Ing. Jindřich Beran (EXCON, a. s.), Ing. Miloslav Lukeš (EXCON, a. s.), Ing. Jiří Lahodný, Ph. D. (EXCON, a. s.), Ing. Petr Nehasil (Mott MacDonald CZ)AdresaJaroměř

Zahájení projektu

09.2013

Dokončení realizace

2015

Popis projektu

Původní Komenského most z roku 1886 spojoval historické centrum města s prostorem zvaným Na Ostrově. Přestože se jednalo o jednoduchou, pragmatickou konstrukci s poměrně nízkými architektonickými ambicemi, stal se původní Komenského most až do doby svého zániku v červnu 1913 nejen frekventovanou městskou komunikací, ale svou subtilní konstrukcí přirozeně vrostl do městského panoramatu. Obnovení této historicky rostlé situace v limitujících podmínkách daných investičními náklady bylo výzvou, vyžadující nejen technickou vynalézavost, ale i určitou architektonickou zdrženlivost a vůli vyvarovat se jak přehnaným modernistickým gestům, tak i retrospektivně-nostalgickým reminiscencím. Vedle poměrně nízkých investičních nákladů to byl především požadavek zachování historických nábřezních opěr, který se stal zásadním kritériem omezujícím volbu nosné konstrukce na statické soustavy působící v podélném směru na opěry jako prostý nosník. Požadavek na kolektor sítí přivedl autory na myšlenku proměnit tento většinou druhořadý prvek na centrální prvek nosné trámové konstrukce, tím, že ho použili jako centrální tlačny článek, stabilizovaný předpjatými táhly. Nosnou konstrukci tak tvoří prostorově tuhý trojhran s důsledným dělením na prvky namáhané tlakem a na prvky namáhané tahem. Svou koncepcí se jedná o systém příbuzný tensegritním konstrukcím, a to tím, že využívá jeden z jejích principů, tj. předpjetí tažných prvků silou, která v nich zajišťuje tahové síly ve všech zatěžovacích stavech. Předpjetí bylo do tahového systému vnášeno hydraulicky, a to přes napínákové matice umístěné uprostřed jednotlivých táhlových polí. Nosná konstrukce byla smontována na břehu na provizorních podporách, kde byla předepnuta. Poté byla usazena autojeřábem na připravená ložiska nábřežních opěr.

Podobné články