10 Čvc

Křišťálově čistá a zdravá bazénová vody s minimem, nebo zcela bez bazénové chemie již není utopie.

Udržení křišťálově čisté a zdravé vody v domácím bazénu není jednoduchá záležitost. Vyžaduje kvalitní vodu, pravidelnou péči a použití chemických prostředků, které zajišťují, aby se ve vodě nepřemnožily mikroorganismy. Hlavními zdroji znečišťování vody v bazénech jsou lidé, kteří se v nich koupou. Při koupání jsou do vody smývány z lidského těla nejenom mikroorganismy ale také velké množství organických látek, které jsou obsaženy v částečkách kůže, potu, mazových a slizových sekretech, moči, zbytcích kosmetických prostředků, mýdla apod. Tomu nelze zcela zabránit, ani když se koupající před každým vstupem do bazénu důkladně osprchují. Voda bazénu je samozřejmě také kontaminována mikroorganismy a špínou, kterou na hladinu zanese proudění vzduchu. To vytváří mimořádně příznivé podmínky pro růst nebezpečných mikroorganismů, které ohrožují naše zdraví. Bez toho, aniž bychom bránili jejich přemnožení s využitím chemických prostředků, filtrace bazénové vody a bez pravidelného čištění, není možno udržet její zdravotní nezávadnost a průzračnost.

Využití chemie, pravidelné čištění bazénu a dobrá filtrace vody však nemohou zabránit tomu, aby se v bazénové vodě postupně nehromadily cizorodé látky, které tam byly zaneseny zvenčí. Tyto látky postupně bazénovou vodu degradují a snižují její kvalitu. Významnou složkou těchto látek snižujících postupně kvalitu bazénové vody je také sama používaná bazénová chemie, nebo látky, které vznikly reakcí teto chemie s ostatními nečistotami. Proto je nezbytné bazénovou vodu obměňovat.

Novinkou v oblasti údržby vody v soukromých bazénech je speciální suspenze FN Aqua vyvinutá přední českou nanotechnologickou společnosti Advanced Materials-JTJ. Suspenze  využívá čistě fyzikálních jevů pro snížení množství používané bazénové chemie při zachování vysoké kvality bazénové vody. Touto cestou pak zpomaluje i proces její postupné degradace. Nový přípravek je vodná suspenze obsahující inertní minerální látky, které na základě svých fyzikálních vlastností a s využitím energie ultrafialové složky denního světla, nebo UV lampy, která je součástí filtračního systému, dokážou bránit přemnožení mikroorganismů a snižují kontaminaci vody organickými nečistotami.

Přípravek omezuje přemnožení mikroorganismů s využitím následujících mechanismů:

  • Obalení mikroorganismů anorganickým filmem, který zamezí přístupu ultrafialového záření a tím zastaví jejich fyziologické procesy založené na využití fotosyntézy (sinice a řasy).
  • Denním, nebo umělým ultrafialovým, světlem aktivované mikroskopické krystaly fotoaktivního oxidu titaničitého fyzikální cestou, prostřednictvím polovodičového jevu, odstraňují z vody molekuly a mikroskopické částice organických nečistot, které slouží jako zdroj živin pro mikroorganismy.
  • Při přímém kontaktu světlem aktivované částice fotoaktivního oxidu titaničitého s povrchem bakterie nebo spory dochází k přímému energetickému působení elektronů a elektronových děr, na povrchu částice, na molekuly organických látek, z nichž je tvořena buněčná stěna. Energetické působení katalyzuje rozpad těchto molekul. V důsledku delší expozice pak dochází protržení buněčné stěny mikroorganismu nebo spory.

V důsledku výše popsaných procesů je nejenom bráněno přemnožení mikroorganismů, ale také je zmenšováno množství organických látek, které by se jinak hromadily v bazénu.

FN Aqua touto cestou umožňuje významně snížit množství chemických přípravků, které jsou používány pro údržbu bazénové vody. Celkově tak může přispět také ke zpomalení degradace bazénové vody.  Využívání tohoto přípravku totiž nezvyšuje celkovou koncentraci nečistot, protože mikroskopické prachové částice inertního materiálu, které suspenze obsahuje, jsou postupně z bazénové vody odfiltrovány pískovou filtrací nebo odstraněny vysavačem při odsávání kalu ze dna bazénu. FN Aqua je pH neutrální a účinně působí bez ohledu na zásaditost, či kyselost vody.

“bazen-RD-Velke Popovice”: Krytý bazén v rodinném domu ve Velkých Popovicích s filtračním systémem s UV lampou. Přípravek FN Aqua umožnil majitelům snížit dávky chlorové chemie natolik, že přeměnili prostor bazénu na zimní zahradu s květinami.

 

 

Minerály obsažené v FN Aqua obalí sinice a zamezí přístupu ultrafialového záření do jejich těla. Tím zastaví proces fotosyntézy a sinice v průběhu několika dní uhynou. Klesnou pak v podobě kalu na dno (zkumavka vlevo). Ve vodě bez FN Aqua sinice zdárně přežívají (zkumavka vpravo).

 

 

Na bazén s přemnoženými organismy byl aplikován přípravek FN Aqua.

Nebyla použita žádná bazénová chemie.

1 den: stav před použitím FN Aqua,

3. den: stav třetí den po aplikaci FN Aqua,

7. den: stav po sedmi dnech – voda v bazénu se vyčistila, mikroorganismy obalené minerály z FN Aqua klesly na dno jako kal.

Více na: www.fn-nano.cz

Podobné články