13 Čvc

UNIT architekti s.r.o. / Jiran Kohout architekti s.r.o.

Obytný soubor Vackov – Alfarezidence

Nominovaný projekt – ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017

Kancelář

UNIT architekti s.r.o. / Jiran Kohout architekti s.r.o.

Thákurova 9, Praha 6

www.unitarch.eu

Autoři

doc. Ing. arch. Michal Kohout, doc. Ing. arch. David Tichý Ph.D., doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran

Spoluautoři

Ing. arch. Zdeňka Pavelková, arch. Adrian Ewig

Adresa

Praha 3

Zahájení projektu

2006

Dokončení realizace

2012

Popis projektu

Obytný soubor Na Vackově představuje realizaci vzniklou na základě dlouhodobého výzkumu obytného prostředí. Projekt reprezentuje kompaktní městskou zástavbu zahradního typu s atraktivními sdílenými prostory a snaží se tak ukázat možnou cestu pro budoucí město jako životaschopnou alternativu k přetrvávajícím suburbanizačním trendům. Podstatou návrhu je koncept řešení založený na vytvoření obrazu společenských vztahů obyvatel a tomu odpovídající návrh jednotlivých prostorů, které ve škále mezi „veřejným“ a „soukromým“ vytvářejí různou míru intimity těchto prostorů, stanovují jejich význam a smysl využití. Velikost komplexu odpovídá velikosti městského bloku. Jeho členění je založeno na vytvoření třech „hnízd“ sestávajících se z 3-4 domů (s 30-40 bytovými jednotkami) kolem polosoukromého dvorku s charakterem zahrady. Prostupnost území mezi jednotlivými „hnízdy“ je realizována prostřednictvím „poloveřejných“ cest, které se stýkají na středovém plácku sloužícím jako neformální centrum území, na které navazuje přiléhající systém dvou dětských hřišť. Navržený „městský blok“ je pak ohraničen jasně definovanými uličními prostory, které navazují na uliční síť v okolí. Charakteru prostředí odpovídá nejen návrh parteru, ale i provedení jednotlivých domů. Zatímco dřevěné fasády vnitřních dvorů hnízd sledují domáckou atmosféru a orientují nás do světa uvnitř, reprezentativní cihelné fasády s lodžiemi vyjadřují čela domů směrem navenek. Nízko až středně podlažní zástavba zdůrazňuje vazbu člověka k zemi a místu. Architektonický výraz domů a členění oken zde tento vztah podporuje. V prvních třech podlažích jsou navržena velká francouzská okna s proskleným zábradlím akcentující kontakt se zemí. Horní podlaží již využívají potenciál výhledu prostřednictvím pásových oken s parapetem.

Podobné články