18 Čvc

Hlasujte pro návrh dřevěné stavby – Rodinný dům u Lipna

2. Rodinný dům u Lipna

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Rodinný dům se nachází v lese na břehu vodní nádrže Lipno. Pro zachování a respektování autentičnosti místa, byla zvolena dřevostavba. Jednak z důvodu ekologičnosti, ale i z důvodu zachování genia loci. V dnešní době, kdy se s materiály plítvá bez rozmyslu, staví se stále nové stavby a to především z betonu a keramických tvárnic, je dřevo vhodný obnovitelný materiál. Pro bydlení to platí obzvláště, je příjemné a teplé. Proto byl zvolen zcela dřevěný dům. Nosnou konstrukci tvoří CLT panely, tepelnou izolaci tvoří dřevovláknité desky a fasáda je z opalovaných prken. V interéru se také převážně nachází dřevo a to buď v podobě pohledové desky CLT panelu, nebo dřevotřískových desek. Na podlaze a na stropě se nachází prkenná podlaha a prkenný podhled. Člověk je v tomto případě více propojen s přírodou, než-li by byl v betonovém domě. Celý dům doplňují lehké ocelové konstrukce. Pro založení stavby byly použity betonové základové pasy a podezdívka ze ztraceného bednění. Snahou bylo o přízpůsobení se jak hmotovým konceptem, tak materiálově, celému prostředí – svahu, stromům, jezeru, lesu, přírodě. Myslím si, že by populace měla směřovat právě k dřevostavbám, rodinný dům je pouze začátek.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-staveb-2017/rodinny-dum-u-lipna

Údaje o soutěžícím

Matyáš Vrtiška
Název školy: ČVUT
Název fakulty: FSv
Studijní obor: Architektura a stavitelství
Ročník a stupeň studia: 4. ročník bakalářského studia

Podobné články