19 Čvc

Hlasujte pro návrh dřevěné stavby – Dřevostavba v zámeckém parku

3. Dřevostavba v zámeckém parku

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Dřevo je cesta v udržitelné výstavbě. Ve chvíli, kdy stavební průmysl způsobuje okolo 40 % skleníkových plynů a spotřebovává okolo 40 % primární energie, je třeba usilovně hledat cesty, jak tuto ekologickou zátěž redukovat. Použití dřeva ve výstavbě je nepopiratelnou cestou, jak dopady stavebnictví na přírodu redukovat. Použití dřevěných konstrukcí redukuje potenciál globálního oteplování (GWP) o cca 60 %. Dřevěné konstrukce se v České republice používají především pro menší stavby. Výraznou omezující podmínkou je v Česku požární ochrana, která omezuje požární výšku objektu se smíšeným konstrukčním systémem na 22,5 m a požární výšku objektu s hořlavým konstrukčním systémem na 12 m. Příklady ze zahraničí ale ukazují, že dřevěné konstrukce mohou být cestou i pro výškové stavby. Ve Vancouveru v roce 2017 vzniká 54 metrů vysoká devatenáctipatrová budova studentského bydlení od ateliéru Acton Ostry Architects a v dalších letech se plánuje 84 metrů vysoká výšková budova ve Vídni od ateliéru Rüdiger Lainer + Partners.

Navržený hotel používá několik druhů dřevěných konstrukcí. Těžký dřevěný skelet je použit pro jižní křídlo, které otevírá budovu do parku, a snaží se tak dosáhnout maximálního propojení parku s prostorem veřejné restaurace. Těžký dřevěný skelet je na severní fasádě zkombinován s lehkým skeletem. Pro východní křídlo samotného hotelu jsou použity velkoformátové masivní panely z křížem vrstveného masivního dřeva. Na projektu hotelu vidíme, že použitím různých druhů dřevěných konstrukcí lze dosáhnout zcela rozdílných estetických i funkčních kvalit. Hotel je obklopen krásnými javory, lípami i buky a nachází se v bezprostřední blízkosti historického parku, takže se zdá, že užití dřevěné konstrukce je cestou, kterou si pozemek žádá.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-staveb-2017/drevostavba-v-zameckem-parku-

Údaje o soutěžícím

Filip Hermann
Název školy: ČVUT
Název fakulty: Fakulta architektury
Studijní obor: Architektura a urbanismus
Ročník a stupeň studia: 1. ročník, magisterské studium

Podobné články