20 Čvc

Hlasujte pro návrh dřevěné stavby – Rodinný dům Roztoky u Prahy

4.Rodinný dům Roztoky u Prahy

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Dřevo je cesta, v mém případě to znamená odpoutání se od zažité výstavby, která probíhala v obci Roztoky u Prahy, konkrétně na území zvaném Tiché údolí, kde se nachází moje parcela a naopak podtrhnout jedinečnost mého pozemku, vyzdvihnout jeho charakteristické rysy odlišující se od obytné části, nakonec zůstat ohleduplný ke svému okolí, zvláště pokud se jedná o přírodní rezervaci a nechceme narušit zdejší vztahy. Využít tak potenciál dřeva nejen konstrukčně, ale také k transformování mého konceptu, myšlenky či nápadu do funkční podoby, která by se ztotožnila se svým okolím, což naplňuje moji vizi Dřevo je cesta. Rodinný dům se nachází v oblasti, která je známa výstavbou prvorepublikových vil. Náš objekt zakončuje tuto obytnou oblast v místě, kde začíná cyklostezka do Únětic. Rozhodl jsem se vydat jinou cestou a nerespektovat většinou městský charakter místních vil. Můžeme totiž zjistit při podrobném zmapování naší parcely, že se náš navrhovaný objekt nachází na území přírodní rezervace Roztocký háj. Také je posledním v této obytné části Roztok a navíc je oddělen od sousedních pozemků potokem. Dále nejbližší objekt sousedící s naší parcelou upadá do zapomnění, chátrá a nedávno postavená betonová zeď má vysoce negativní vliv na okolní prostředí. Dům se tak odpoutává od těchto městských vil a spíše inklinuje svým charakterem k přírodě, jež ho obklopuje. Místo omítaného zdiva jsem se tak zaměřil na charakteristické prvky našeho území. Dá se říci, že se stavba nachází v lesním prostředí obklopující celý pozemek. K dalším přírodním prvkům patří únětický potok, ohraničující parcelu ze západní a severní strany, také znovu obnovené jezírko na severozápadní straně, na východní straně poté vystupuje skalní vyvýšenina. Aby vzniklo pevné pouto mezi domem a okolní přírodou, zvolil jsem si hlavní prvek dřevo, jako cestu k dosažení tohoto spojení. Dřevěná konstrukce představuje les, který nás obklopuje a dále na sebe navazuje vodní i skalní prvek, které jsou nedílnou součástí konceptu. Máme tedy tuto dřevěnou konstrukci a stačí doplnit formu, která znamená hlavní obytnou funkci. Z této formy na obou koncích hmoty vystupuje naše dřevěná struktura, která jednak podtrhuje hlavní myšlenku a také slouží jako podpora balkonu pro přímý kontakt s přírodou i z pokojů a ložnice, dále umožňuje příjemné stínění pro západní terasu díky připevněným lamelám, které se časem nechají porůst popínavou rostlinou. Dřevěné terasy zvýrazňují důležité průhledy mezi interiérem a exteriérem, stávají se tak přechodným můstkem. Západní terasa slouží jako hlavní pobytová, dále je vykonzolována nad vodní hladinu, tím dochází ke spojení s vodním prvkem. Druhá terasa se nachází na jihu, podporuje průhled na zahradu a také slouží pro odpočinek ze sauny a ke zchlazení v koupacím sudu. Oplechovaná garáž a severní fasáda obytné části má své důvody, vzhledem k nepříliš vlídnému prostředí na této straně byl dům otevřen směrem do zahrady na jih, na skalní vyvýšeninu či na vodní prvek včetně směřování důležitých průhledů. Na severní stranu žádné průhledy nesměřují, ale objekt se spíše uzavírá tímto směrem. Ovšem vystupující dřevěná konstrukce neopomíjí upozornit na hlavní myšlenku ani z této strany a návštěvníky tak láká prozkoumat část, která se skrývá za touto uzavřenou stranou.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-staveb-2017/rodinny-dum-roztoky-u-prahy

Údaje o soutěžícím

David Skalický
Název školy: ČVUT
Název fakulty: Fakulta stavební
Studijní obor: Architektura a stavitelství
Ročník a stupeň studia: 4. ročník, bakalářské studium

 

Podobné články