21 Čvc

Hlasujte pro návrh dřevěné konstrukce – BOOMERANG

5. BOOMERANG

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

České dřevo je obnovitelná surovina. Jakkoliv to zní nereálně, tak právě o tom vypráví projekt Dřevo je cesta. V České republice se dokonce za posledních 57 let zdvojnásobila zásoba dříví, což je jednoduše proto, že ročně přiroste významně více dřeva, než se z něj vytěží. Aktuálně dokonce lesy pokrývají více než třetinu rozlohy České republiky.

Jedna z hlavních souvislostí návrhu a projektu Dřevo je cesta je jednoznačně použití domácí dřeviny. Jako nejvhodnější kandidát pro použití do exteriéru se díky svým výborným vlastnostem sice jeví tropická dřevina Teak, (ČSN EN 350-1,2 stanovila Teaku klasifikaci přirozené trvanlivosti v rozmezí 1 – 3 – trvanlivé až středně trvanlivé) nicméně pro můj projekt bude použita dřevina domácí, konkrétně jádrové dřevo Dubu (u něj je klasifikace dle ČSN EN 350-1,2 stanovena na 2 – trvanlivé). Dub byl vybrán proto, že dubové dřevo obsahuje velké množství vnitřních látek, zejména tzv. tříslovinné kyseliny, která dubovému dřevu umístěnému ve vnějším prostředí pomáhá odolávat vlivům okolí.

V naší republice se hospodaří s rozmyslem a těžbu máme pod kontrolou. Ve dřevovýrobách se tedy opravdu nemusíme obávat, že naše lesy ničíme. A proto můžeme dřevo v České republice právoplatně považovat za obnovitelnou surovinu. Využívání našeho dřeva je tedy rozhodně jedním ze způsobů ochrany životního prostředí při cestě k rovnováze na Zemi.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-konstrukci-2017/boomerang

Údaje o soutěžícím

Barbora Podešvová
Název školy: Mendelova univerzita v Brně
Název fakulty: Lesnická a dřevařská fakulta
Studijní obor: Nábytek
Ročník a stupeň studia: 2.

Podobné články