22 Čvc

Hlasujte pro návrh dřevěné stavby – Soběstačný rodinný dům

6. Soběstačný rodinný dům

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

O využití dřeva ve stavitelství a architektuře se zajímám již delší dobu. Z hlediska ekologie je pro mě dřevo jednoznačným favoritem mezi materiály. Vytvořit projekt domu, který nebude zbytečně zatěžovat životní prostředí svým materiálovým složením a který bude převážně tvořen dřevem, byl můj dlouhodobý cíl. Proto když jsem se dozvěděl o studentské soutěži s tématem „dřevo je cesta“ neváhal jsem se přihlásit se svým projektem.

V současné době, kdy už jsme si plně vědomi negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, které je spojeno značnou měrou také s výstavbou a provozem budov, je nezbytné počínat si tak, aby naše stavby měly co nejmenší negativní vliv na naši planetu, potažmo na nás jako živočišný druh. Především proto, abychom zajistili budoucím generacím život v důstojných podmínkách. Významnou roli v ekologické výstavbě hraje výběr vhodných materiálů. Z těchto a mnoho dalších důvodů se dřevo ve stavitelství a architektuře jeví jako nejsprávnější cesta k zlepšení životních podmínek.

V mém soutěžním návrhu jsem využil dřevo v širokém zastoupení a to v konstrukci stavby v podobě fošen, trámů a OSB desek. Dále jako tepelné izolace z dřevovlákna a v neposlední řadě na finální povrch fasády, stěn interiéru a podlah.

Svým projektem jsem chtěl vyjádřit to, že lze vytvořit dům ze dřeva, který bude díky tomuto obnovitelnému a dostupnému materiálu šetrný k životnímu prostředí a zároveň budou moci tento způsob výstavby využívat i budoucí generace. Pevně věřím, že dřevo je cesta a že se na ní v budoucnu bude vydávat stále více lidí.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-staveb-2017/sobestacny-rodinny-dum

Údaje o soutěžícím

Jan Strecker
Název školy: VŠTE v Českých Budějovicích
Název fakulty: Ústav technicko–technologický
Studijní obor: Stavební management
Ročník a stupeň studia: 2.

Podobné články