23 Čvc

Hlasujte pro návrh dřevěné stavby – Rodinný dům v Tichém údolí

7. Rodinný dům v Tichém údolí

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Obecný úvod – moje dílo naplňuje téma soutěže, a to tím, že jsem volil dřevo jako konstrukční materiál a zároveň jako obkladový materiál, což odkazuje i na blízkost lesa na řešeném pozemku. Dřevo je také obnovitelnou surovinou, což přispívá k ekologickému aspektu mého díla a po dožití se dá dřevostavba jednodušeji rozebrat (na rozdíl od cihelných nebo betonových staveb) a znovu využít. To vše mě přesvědčilo při bakalářském projektu pro volbu dřevostavby, na rozdíl od některých spolužáků, kteří volili cihelné nebo betonové stavby. V následujícím textu popisuji další důvody, které mě přesvědčily pro volbu tohoto systému.

Důvody pro dřevostavbu – v několika posledních letech se významnou měrou profilovalo tzv. nízkoenergetické stavění a na jeho vrcholu je pasivní dům. Na rozdíl od ostatních stavebních materiálů a konstrukčních technologií, které se musejí často klopotně dopracovávat na parametry nízkoenergetických a pasivních požadavků a jejichž výrobci lobují za mírnější podmínky a parametry. Moderní dřevostavba nemá žádný problém jim vyhovět, a dokonce je schopna ponoukat k dalším výzvám a možnostem energetických úspor a rozumných a smysluplných řešení.

Nízkoenergetické stavění ve spojení s dřevostavbami otevřely novou kapitolu možností a souvislostí, z nichž můžeme vybírat, a které dávají smysl, přesahující daleko vlastní stavbu, ale mající dopady na řadu dalších oblastí našeho života. Můžeme se tímto způsobem přiblížit genialitě nastavení přírody, které je ze své podstaty trvale udržitelné, pro svůj provoz nepotřebuje žádné umělé zdroje energie a neprodukuje rovněž žádné trvalé odpady.

Kromě úspor při provozu stavby poskytuje dřevostavba široký prostor pro úspory daných již podstatou základního materiálu – dřeva. Dřevo je typickým reprezentantem obnovitelného materiálu s minimálními energetickými nároky na zpracování, přepravu a zapracování do stavby. Je ve stále větší míře doprovázeno, v rámci dřevostavby, materiály a prvky na podobné obnovitelné a přírodní bázi.

Zásoby dřeva v naší republice stále narůstají, a není tedy třeba se obávat argumentů, že začneme-li více stavět ze dřeva, přijdeme v dohledné době o naše lesy. Uplatnění dřeva ve stavebních konstrukcích patří mezi smysluplnější možnosti jeho využití, než používat dřevo na výrobu papíru pro obaly, do kterých se balí zmetky, anebo na tiskoviny, které pak nikdo nečte. Dalším nezodpovědným využitím dřeva je jeho spalování, aniž se předtím snažíme snížit energetické potřeby objektů a dále pokračujeme v plýtvání a mrhání. Pouze jen nahradíme elektrickou energii plynem nebo dřevem.

K tomuto tématu bych na závěr chtěl podotknout, že ani dřevo není jediným ideálním materiálem pro všechny stavby a konstrukce. Je zbytečné snažit se ho za každou cenu uplatnit v situacích, kdy by daný úkol lépe splnil jiný materiál (ocel, beton, zdivo apod.). Ale v mém případě (rodinný dům v blízkosti přírody, lesa) je vhodným stavebním materiálem.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-staveb-2017/rodinny-dum-v-tichem-udoli

Údaje o soutěžícím

Martin Šnorbert
Název školy: ČVUT
Název fakulty: Fakulta stavební
Studijní obor: Architektura a stavitelství
Ročník a stupeň studia: Bakalářské, 4.ročník

Podobné články