24 Čvc

Hlasujte pro návrh dřevěné konstrukce – JEZDECKÁ HALA V PARDUBICÍCH

8. JEZDECKÁ HALA V PARDUBICÍCH

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Mám rád organiku a zejména v architektuře. A z čeho jiného ji vytvářet než z organického materiálu, jako je právě dřevo. K životu patří živé věci, a proto dřevo v architektuře je cestou ke spokojenému soužití lidí, zvířat a budov.

Záměrem návrhu bylo vytvořit jezdeckou halu, která plní reprezentativní účel celého pardubického závodiště. Architektonickým cílem stavby je vyvolat emoce a zaujmout. Možná ze začátku působí stavba, že se do komplexu nehodí. Ale přitom se do něj hodí více než jakákoliv jiná hranatá stavba. Právě použitím dřevěné konstrukce je potlačena bariéra mezi lidmi, zvířaty a stavbou.

Bereme-li v úvahu primární myšlenku, že člověk se neskládá z pravých úhlů, tak proč by měl žít v hranatých objektech. Organická hmota navíc umožňuje využití ideálního statického působení/pnutí. Tím vznikne subtilnost a lehkost celé konstrukce stavby.

Architektonický návrh haly vychází z obloukové geometrie/elipsoidu. Hmota působí esteticky zajímavě a konstrukčně lehce. K dosažení lehkosti stavby využívám obousměrně pnutou konstrukci, která je mnohem stabilnější než jednosměrně pnutá konstrukce. K opláštění haly využívám ETFE fólii, která vyniká svojí lehkostí a svojí průsvitností. Tím do haly proniká dostatečné přirozené osvětlení. Hlavními nosnými konstrukčními prvky jsou dřevěné lepené vazníky. Dřevěné oblé vazníky/nosníky jsou cestou, jak docílit velkého rozponu bez vnitřních podpor.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-konstrukci-2017/jezdecka-hala-v-pardubicich

Údaje o soutěžícím

Vojtěch Slavík
Název školy: ČVUT
Název fakulty: Fakulta stavební
Studijní obor: Architektura a stavitelství
Ročník a stupeň studia: 2.Mgr

Podobné články