25 Čvc

Hlasujte pro návrh dřevěné stavby – Nová základní škola v Tuchoměřicích

9. Nová základní škola v Tuchoměřicích

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Ne nadarmo se dřevu přezdívá beton dvacátého prvního století. Tento stavební materiál zažívá svoji novou renesanci, jelikož se objevují nové technologie, které umožňují nové cesty jeho využití. Přitom si dřevo stále zachovává své výrazné přednosti, mezi které patří třeba výborná tepelná akumulace, únosnost a příjemný vzhled.

Při návrhu nové základní školy v Tuchoměřicích, což je malá vesnice na kraji Prahy, byla volba dřeva, jakožto hlavního stavebního materiálu, jasná. Dřevo je v této vesnici velice oblíbeným materiálem a nová škola by měla navazovat na tuto tradici. Původní pozemek je nezastavěný, nechán napospas svému osudu a stromy na něm rostou ve velké míře.

Jelikož se jedná o základní školu, je zjevné, že do ní budou chodit malé děti, pro které je prostředí jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje jejich překotný růst. Je vědecky dokázáno, že pobyt ve dřevostavbě zlepšuje pozornost a dokonce prodlužuje život. Díky výborným akumulačním schopnostem dřevěných konstrukcí budou cítit žáci uvnitř školy tepelnou pohodu jak v létě, tak i v zimě. Krom toho dřevěné masivní CLT panely mají krásnou a příjemnou texturu, která dopomáhá utvářet přátelské prostředí v interiéru školy, do které se budou děti určitě těšit.

Třebaže dnes ve společnosti stále převládá většinový názor, že dřevěné stavby jsou zastaralé a nedostačující pro moderní společnost, je potřeba znovu předvést společnosti, že se jedná o plnohodnotný materiál. Základní škola nabízí výborný příklad toho, že stavba, která je ze dřeva, může zároveň být novodobá a může zároveň sloužit k výchově dětí. Jedno je jisté: Dřevo je cesta do budoucnosti.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-staveb-2017/nova-zakladni-skola-v-tuchomericich

Údaje o soutěžícím

Tran Anh Tuan
Název školy: ČVUT
Název fakulty: Fakulta stavební
Studijní obor: Architektura a stavitelství
Ročník a stupeň studia: 3. ročník, bakalářské studium

Podobné články