27 Čvc

Hlasujte pro návrh dřevěné stavby – Dřevostavba rodinného domu

11. Dřevostavba rodinného domu

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Tato soutěžní práce je dvoupodlažní nepodsklepený rodinný domek s garáží pro jedno stání a s částečně podsklepeným sklípkem vhodný pro 4členou rodinu.

Objekt je navržen jako dřevostavba, a to takzvaná rámová – sloupková konstrukce. Jako stavební materiál jsem použila dřevo, z toho důvodu, že je to obnovitelná surovina s minimálními energetickými nároky a s bezodpadovými technologiemi zpracování, což všechno má příznivý vliv na životní prostředí. Dle mého názoru, použité české dřevo pro stavbu v České republice je cesta k rovnováze na Zemi.

Dovolte mi vložit malou zajímavou vsuvku ze Vzdělávacího portálu pro žáky a studenty s informacemi o dřevozpracujícím a stavebním průmyslu v Moravskoslezkém kraji.

„Každý člověk má k dispozici téměř 1 m3 dorůstajícího dřeva ročně – na každou tříčlennou rodinu vyroste v Evropě během 80 let 240 m3 kulatiny. Ze 140 m3 užitkového dřeva lze postavit rodinný dům s kvalitní izolací a 80 let ho vytápět, dalších 100 m3 zbývá na nábytek, hudební nástroje, vybavení pro volný čas, různou infrastrukturu, kancelářské objekty, průmyslové haly, stáje… Pokud dřevo po několikanásobné recyklaci na stavbě nakonec spálíme, lze vzniklé teplo využít k výrobě dalších materiálů nebo pro člověka potřebných věcí.” (1)

Objekt je zasazen do rovinatého terénu. Parcela pro tento objekt se nachází v Kostelci nad Orlicí v klidné části nedaleko řeky Orlice. Architektonické a materiálové řešení jsem zvolila tak, aby zapadal do okolní zástavby. V okolní zástavbě se nachází jen pár objektů jako jsou například koupaliště, camp či vlakové nádraží. Zbytek tvoří převážně louky, lesy a rybník. Také z tohoto důvodu jsem zvolila konstrukční systém ze dřeva.

Celý objekt má více částí a to dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům, přízemní garáž pro jeden automobil a částečně podsklepený sklípek. Každý objekt je samostatně stojící a zastřešený pultovou střechou s 10° sklonem. Rodinný dům bude realizován jako dřevostavba ze systému TWO by FOUR z řeziva KVH hranolů 80/160, stropy a střešní konstrukce dřevěné z vazníků a krokví 80/220. Vstup do objektu je umístěn ze severozápadní strany. Denní přízemní část domu je myšlena jako srdce domu a je situována spíše jižním směrem se vstupem na terasu, která je umístěn na mikropilotách nad tzv. crawl space a dále na zahradu. Tvoří ji propojený obývací pokoj a kuchyně s jídelnou. V klidové části druhého nadzemního podlaží se nachází ložnice rodičů, dětské pokoje a koupelna.

Barevné řešení: Hlavní plochy fasády budou tvořit fasádní palubky v odstínu modřín bez povrchové úprachy. Přesah střechy bude proveden dřevěným podbitím.

Výplně otvoru jsou dřevohliníková okna, odstín šedý, klempířské výrobky zinkované popřípadě alternativa v hliníkovém provedení v odstínu RAL 3005, střešní krytina plechová krytina LINDAB CLICK, odstín šedý.

Základy budou plošné – základová deska na základových pásech.

__________________________

(1) Vzdělávací portál pro žáky a studenty, pedagogické pracovníky a rodiče s informacemi o dřevozpracujícím a stavebním průmyslu v Moravskoslezkém kraji. Dostupný z: http://drevostavebniportal-popularizace.msdk.cz/

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-staveb-2017/drevostavba-rodinneho-domu

Údaje o soutěžícím

Andrea Bartošová
Název školy: VUT v Brně
Název fakulty: Fakulta stavební
Studijní obor: Pozemní stavby
Ročník a stupeň studia: Bakalářský studijní program 4. ročník

Podobné články