28 Čvc

Hlasujte pro návrh dřevěné stavby – Horský hotel v Jasnej

12. Horský hotel v Jasnej

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Naše lesy poskytujú 80 % zo svetovej rastlinnej biomasy, preto sú to tie najinteligentnejšie formy uskladnenia karbónu a využiteľnej slnečnej energie. Slovensko, malá krajina v Strednej Európe, sa zaraďuje medzi krajiny s najvyšším podielom lesov voči rozlohe štátu, na priemyselné odvetvia využivajú lesy na produkciu dreva len vo veľmi malom podiele v staviteľstve. Drevo je pritom najprirodzenejší materiál, aký môže človek využívať pre stavby svojich potrieb. Okrem pozitívnej Co2 bilancie a schopnosti viazať škodlivý uhlík je to obnoviteľný materiál s prirodzenou štruktúrou a vlastnosťami. Z hľadiska životnosti drevostavby a jej dopadu na prírodné prostredie je ďalším podstatným elementom recyklovateľnosť dreva a materiálov založených na jej báze, najmä po naplnení funkcie stavby a následnej likvidácie. Drevo je cesta. A to nielen vo vysokohorskom prostredí, pretože predstavuje najmenší dopad na prírodu ako takú a podporenie prirodzeného cyklu dreva. Komplexný návrh pozostáva z hotového produktu – konštrukcií CLT – masívných panelov z niekoľkých vrstiev lepeného dreva, ktoré spĺňajú požiadavky na ekologicky pozitívnu stavbu, ale nezabúda sa ani na esteticko-architektonické riešenie v exteriéri aj interiéri.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-staveb-2017/horsky-hotel-v-jasnej

Údaje o soutěžícím

Katarína Siváková
Název školy: Slovenská technická univerzita
Název fakulty: Fakulta architektúry
Studijní obor: Architektúra
Ročník a stupeň studia: 5. ročník – inžiniersky stupeň

 

Podobné články