31 Čvc

Hlasujte pro návrh dřevěné stavby – Mateřská škola Včelka

15. Mateřská škola Včelka

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Dřevo není v České republice příliš častým stavebním materiálem a dřevostavbám se na stavebních školách nevěnuje zdaleka tolik pozornosti, jako těm zděným. Proto pro mě byla tato práce (diplomová) výzvou. Jelikož se zajímám o trvale udržitelnou výstavbu, rozhodla jsem se navrhnout mateřskou školku co nejvíce z přírodních materiálů. Několikrát jsem se setkala s negativním přístupem učitelů, kteří dřevo jako stavební materiál příliš neuznávají kvůli nejrůznějším předsudkům. Je to podle mého názoru škoda, jelikož dřevostavby umožňují přírodní a zdravé bydlení. Vhodné je hlavně pro osoby trpící astmatem či alergiemi, které jsou pro naši dobu typické. Možná je to právě tím, že lidé nyní žijí v „neprodyšných“ budovách a jsou jen v úzkém kontaktu s přírodou. A právě dřevěné školky by mohly dětem a budoucím generacím ukázat, jak příjemný může být pobyt v dřevěných stavbách, aby pochopili, že dřevo je tou pravou cestou.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-staveb-2017/materska-skola-vcelka

Údaje o soutěžícím

Simona Svobodová
Název školy: VUT v Brně
Název fakulty: Fakulta stavební
Studijní obor: Pozemní stavby
Ročník a stupeň studia: 2.ročník navazujícího magisterského studia

Podobné články