31 Čvc

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Hlas pro: Zámecký areál Břeclav

Zámecký areál Břeclav

Autor: Lenka Bažíková

Škola: Fakulta architektury, VUT v Brně

Ateliér: Diplomní projekt

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D.

Lokalizace: Břeclav

Periferie v centru Břeclavi. Zámecký areál v Břeclavi byl po staletí místem dění, dnes se sem pomalu vrací lidé za rekreací a také v rámci kulturních akcí. Zámek, sladovna a mlýn však stále nenaplňují svůj potenciál a pomalu chátrají. Pro vytvoření konceptu zámeckého areálu v Břeclavi je důležité vzít v úvahu širší souvislosti v rámci jihomoravského kraje a především zapojení do Lednicko-valtického areálu (LVA). Stejně jako stavby LVA je i zámecký areál v Břeclavi dědictvím Lichtenštejnů. LVA byl od svého počátku místem pro rekreaci a zábavu a tak by tomu mělo být i dnes. Pro naplnění potenciálu areálu je vhodné využít všechny stavby v jednom společném programu, který podpoří současné dění a vhodně jej doplní dalšími funkcemi. Navrhuji využití zámeckého areálu v Břeclavi jako kulturního a rekreačního centra s přesahem do LVA – Břeclav tak dotvoří trojúhelník s dalšími centry v Lednici a ve Valticích.

Podobné články