01 Srp

Hlasujte pro návrh dřevěné konstrukce – Návrh výstavního stánku LDF/Mendelu

16. Návrh výstavního stánku LDF/Mendelu

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Náš projekt spočívá v návrhu výstavního/reprezentačního stánku pro Lesnickou a dřevařskou fakultu, ale i pro celou Mendelovu univerzitu. Dřevo je cesta, kterou jsme se rozhodli jít při navrhování celé konstrukce. Dřevo je přírodním materiálem, který je snadno dostupný, opracovatelný, má příjemný vzhled a charakter. Nabízí různé textury a hustoty. Inspirací pro návrh nám bylo právě zaměření naší fakulty. Pro konstrukci našeho stánku jsme zvolili poměrně lehké smrkové dřevo ve formě latí pro snadnou manipulaci jednotlivých konstrukčních částí stánku. Rámy jsou konstruovány tradičními konstrukčními spoji, jako je například čep a dlab nebo čep a rozpor. Dřevo jako přírodní materiál lze snadno likvidovat. Plošné výplně rámů jsou řešeny dřevotřískovými laminovanými deskami.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-konstrukci-2017/navrh-vystavniho-stanku-ldfmendelu

Údaje o soutěžících

Martin Holas
Tina Soldátová
Název školy: Mendelova univerzita v Brně
Název fakulty: Lesnická a dřevařská fakulta
Studijní obor: Design nábytku
Ročník a stupeň studia: 1. ročník, bakalářský

Podobné články