01 Srp

Hlasujte pro návrh dřevěné stavby – Kaple Pax Natura

16. Kaple Pax Natura

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Tak jako letokruhy píší historii každého stromu, odvíjí se od nich v širším kontextu historie celé společnosti. Každý letokruh naší civilizace roste pomalu a jedinečně, v symbióze se všemi vnějšími okolnostmi, stejně jako husté lesy naší krajiny.

Od doby, kdy člověk přestal žít jako kočovný lovec a sběrač a začal chovat zvířata a pěstovat rostliny, potřeboval pevné přístřeší pro sebe a péči o chovaná zvířata- dům pro bydlení, úkryt před nebezpečím, stabilní zázemí. Z historického hlediska hraje klíčovou roli ve všech významných politicko – strategických taženích starověkých národů právě potřeba surovin, které proudily do přístavů a přepravních center. Tento určující prvek událostí není tedy platný jen dnes, ale je součástí dějin od nepaměti.

Navzdory technologickým pokrokům a různým trendům v oblasti stavebnictví je dřevo stále ten materiál, po kterém lidé sahají jako po pocitu domova, komfortu a bezpečí.

Dřevo je také výtvarným prvkem, kterým se dá artikulovat nespočetné množství motivů a záměrů. Je to příroda, která nás obklopuje, je to příjemné atmosféra, kterou vytvoří za každých okolností. Je to cesta 100% obnovitelného produktu, cesta ekologie. Cesta symbiózy člověka a přírody.

Zadáním semestrální práce bylo vytvoření návrhu kaple s kapacitou do 50 osob. Místem projektu je alternativní hřbitov v Rakousku zvaný Pax Natura, jehož myšlenkou je zachování přirozeného cyklu života. Zemřelí lidé jsou pochovávaní do přírodních hrobů, ze kterých vyrůstají stromy, jež následně tvoří Kaštanový háj. Hřbitov se nachází na periferii města Salzburg pod úpatím hory Untersberg.

Lokalita skýtá nejen nádherné výhledy, ze severní strany na panenskou přírodu a majestátní horu Untersberg a z jižní strany na historický klenot Salzburgu, kterým hrad Festung. Výhodná je i její poloha. Je snadno dosažitelná jak z centra Salzburgu, tak z dálnice. Dále nabízí možnost spojit pietu u hrobu blízkého s vycházkou do přírody.

Celková hmota kaple vychází ze tří aspektů: pokora, tradice a atmosféra. Pro sakrální stavbu je důležitý cílevědomý postup pro vytvoření prostředí, ve kterém je člověk izolovaný od rušivých podnětů okolí a může se soustředit výhradně na své myšlenky a duchovní rozvoj. Objem je kompaktní. Tvar stavby se zakládá na tradiční formě venkovského stavení diferencovaného rozdílnou proporcí. Ve vstupní části je objem tlačený dovnitř, čímž vzniká zavětří, které poskytuje ochranu před nepříznivými vlivy počasí.

V celém projektu hraje důležitou roli symbolika, která je posunutá od tradiční formy kříže k motivu tří oken, která symbolizují Svatou Trojici – Otec, Syn, Duch Svatý. Tento prvek se nachází ve velkém měřítku v těžišti celé kaple, tedy v místě konání eucharistie, a v menším měřítku je pak zopakován ve formě tří drobných oken nad vstupem. Dalším odkazem v návrhu je číslo 7, které bylo od pradávna považováno za velmi důležité téměř všemi existujícími náboženstvími. Křesťanská tradice zná sedm darů Ducha, sedm skutků milosrdenství, sedm svátostí, sedm ctností a sedm smrtelných hříchů.

Specifikem návrhu je také světlo. V celém prostoru je využito tradičního principu bazilikálního osvětlení shora. Dále zde dochází ke gradaci světla v nejpodstatnější části celé stavby – místo oltáře.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-staveb-2017/kaple-pax-natura

Údaje o soutěžících

Kristína Moravčíková
Zuzana Kropšová
Název školy: VUT v Brně
Název fakulty: Fakulta architektury
Studijní obor: architektura a urbanismus
Ročník a stupeň studia: 3. ročník, bakalářský stud. program

 

Podobné články