01 Srp

Ing. arch. Ivan Lejčar, ALEJ architektonický ateliér

Rekonstrukce topírny Kořenov

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Ing. arch. Ivan Lejčar, ALEJ

architektonický ateliér

Bubenečská 43,

160 00 Praha 6

www.arch.cz/alej

Autoři

Ing. arch. Ivan Lejčar, Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D, Ing. Tomáš Štejfa,

Spoluautor

Vladislav Kašper

Adresa

Kořenov

Zahájení projektu

09/2009

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Lokomotivní topírna v Kořenově byla postavena v r. 1903. Sloužila do r. 1987, kdy se pod náporem sněhu zřítila střecha. Budova pak chátrala až do r. 2015. Tehdy se spolku místních nadšenců podařilo sehnat finanční prostředky i grant na projekt obnovy. Cíle projektu: Záchrana památkově chráněné budovy výtopny v Kořenově. Vznik živého interaktivního železničního muzea. Uložení a zpřístupnění muzejní sbírky historických železničních vozidel. Architektonické řešení: Ruina výtopny byla opravena na základě původních plánů. Byla respektována historická hodnota budovy. Stávající kamenné zdivo bylo doplněno a zpevněno. Vrata a okna jsou repliky původních výplní. Součástí střešní konstrukce jsou dymníky dle původních výkresů. Střešní plášť připomíná původní krytinu. Podle dnešních statických norem nebylo možné uspokojivě realizovat původní ocelovou konstrukci střechy. Byla proto zvolena nová dřevěná konstrukce. Ta zejména v interiéru ostře kontrastuje s historickým prostředím. Konstrukci tvoří dřevěné lepené nosníky. Hlavní nosníky jsou podepřeny ocelovými sloupy ve tvaru písmene „V“. Dřevěné nosníky jsou vzájemně kotvené přes ocelové patky. Konstrukce vychází ze statického návrhu. Podlaha vnitřní haly je betonová, montážní kanály a koleje je možné zakrýt dřevěnými pláty. Objekt tak slouží pro remízování historických železničních vozidel a příležitostně také jako hala pro výstavy a kulturní akce. V urbanistickém detailu bylo řešeno nejbližší okolí výtopny. Plochy byly očištěny od náletové zeleně, zpevněny žulovým perkem a částečně zatravněny. Objekt byl napojen na infrastrukturu (elektro, voda, koleje, silnice). Projekt i realizace byly pod přímým dohledem památkářů.

Podobné články