03 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Hlas pro: Lázně pro duši

Autor: Radka Leláková

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér Redčenkov

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Boris Redčenkov

Lokalizace: Palič u Chebu, ČR

Palič je malá vesnice s 99 obyvateli, rozléhající se v údolí Paličského potoka, v idylické krajině pohraničí bývalých Sudet, na rozhraní krajiny, nedotčené periferii. V rámci restitucí byl Kongregaci Milosrdných sester svatého Kříže navrácen majetek v této vesnici. Hlavní náplní života sester jsou velké charitativní projekty, za kterými však vždy stál cíl pomoct člověku a zároveň se řád řídí myšlenkou věnovat se aktuálním potřebám doby, za co považuji téma náročnosti života, který pociťujeme téměř každý den, unáhlenost, stres, přepracovanost, zvýšené nároky na člověka, zrychlený život, který nám utíká mezi prsty. Vzhledem k odlehlosti a čistotě prostředí navrhuji místo, kde může člověk získat odstup od reality, zastavit se – lázně pro Vaši duši.

Podobné články