04 Srp

Hlasujte pro návrh dřevěné konstrukce – WERFIL – Výstavní stánek

19. WERFIL – Výstavní stánek

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Takřka od počátku historie lidstva byli lidé obklopeni předměty a nástroji vyrobenými ze dřeva, a tak právě jeho široká využitelnost vedla k neustávajícímu zájmu člověka o tento přírodní materiál. Dřevo je stále všude kolem nás a ani v budoucnu se na tom bezpochyby nic podstatného nezmění. Dřevo je materiál s rozdílnými vlastnostmi. Rozpětí fyzikálně mechanických, chemických, biologických a také vlastností struktury a vzhledu dřeva je extrémně velké. Vzhledem k důležité roli, jakou hraje od nepaměti v lidském životě, na něj nemůžeme pohlížet jako na pouhou přírodní surovinu. Žádný jiný materiál například nevyzařuje tolik tepla jako právě dřevo. Jeho hospodářský a kulturní význam je dnes nesporný. Musí se přizpůsobovat nepřetržitě měnícím se podmínkám, díky nimž nakonec získá nebývale ušlechtilý charakter. Pro všechny tyto vlastnosti je dřevo právě tím materiálem, který jsme využili na náš návrh výstavního stánku.

Dřevo, obnovitelná surovina jež nás obklopuje, tu bude stále a pořád a to ikdyž tu my nebudeme. Příroda si vybere cestu jak se stát opět čistou.

Přizpůsobme se jí trochu a používejme více dřeva, protože „Dřevo je cesa.“

Takřka od počátku historie lidstva byli lidé obklopeni předměty a nástroji vyrobenými ze dřeva, a tak právě jeho široká využitelnost vedla k neustávajícímu zájmu člověka o tento přírodní materiál. Dřevo je stále všude kolem nás a ani v budoucnu se na tom bezpochyby nic podstatného nezmění. Dřevo je materiál s rozdílnými vlastnostmi. Rozpětí fyzikálně mechanických, chemických, biologických a také vlastností struktury a vzhledu dřeva je extrémně velké. Vzhledem k důležité roli, jakou hraje od nepaměti v lidském životě, na něj nemůžeme pohlížet jako na pouhou přírodní surovinu. Žádný jiný materiál například nevyzařuje tolik tepla jako právě dřevo. Jeho hospodářský a kulturní význam je dnes nesporný. Musí se přizpůsobovat nepřetržitě měnícím se podmínkám, díky nimž nakonec získá nebývale ušlechtilý charakter. Pro všechny tyto vlastnosti je dřevo právě tím materiálem, který jsme využili na náš návrh výstavního stánku.

Dřevo, obnovitelná surovina jež nás obklopuje, tu bude stále a pořád a to ikdyž tu my nebudeme. Příroda si vybere cestu jak se stát opět čistou.

Přizpůsobme se jí trochu a používejme více dřeva, protože „Dřevo je cesa.“

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-konstrukci-2017/werfil-vystavni-stanek

Údaje o soutěžících

Veronika Trojáčková
Filip Cagala
 
Název školy: Mendelova univerzita v Brně
Název fakulty: Lesnická a dřevařská fakulta
Studijní obor: Design nábytku
Ročník a stupeň studia: 1. ročník, Bc.

Podobné články