05 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Centrum řemesel

Autor: mgr inż. arch. Pawel Bussold

Škola: Faculty of architecture, department of architecture of public buildings, Gdańsk University of Technology

Ateliér: Department of architecture of public buildings

Vedoucí ateliéru: dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz

Lokalizace: Harzs

Vysoký opuštěný komín na břehu jezera Mamry nedaleko vesnice Harzs. Tématem je revitalizace bývalé cihelny. Přesto, že cihelné torzo má svůj šarm, je to také symbol neduhu, kterému obec čelí. Adaptace torza, revitalizace areálu jako odpověď na aktuální sociální, ekonomické, kulturní problémy polské periferie. Zároveň reaguje na otázku stavu zanedbávání řemesel a odborné výchovy, vedoucí k nedostatku kvalifikovaných odborníků a nezaměstnaných absolventů vysokých škol. Ruiny, které se tak stávají důležitým prvkem regionálního rozvoje a zároveň vzpomínkou na minulost. Ruiny cihelny jako srdce areálu. Vzdělávací a kulturní centrum založené na zříceninách dvorce jako aktivní adaptace kulturního dědictví. Místo, které se stává impulsem pro rozvoj regionu.

Revitalizace bývalé cihelny

Podobné články