06 Srp

Hlasujte pro návrh dřevěné konstrukce – Svatý Hostýn – prodejní stánky

21. Svatý Hostýn – prodejní stánky

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Svatý Hostýn – poutní místo každoročně vyhledávané tisíci lidí. Toto mimořádně oblíbené místo, které je v širokém okolí jednoznačným orientačním bodem, je cílem nejen věřících, poutníků, ale těší se oblibě i u široké veřejnosti. Fenomén Hostýna jako turistické atrakce se s postupem času stává dominantní. Je čas hledat vyvážený poměr mezi tím, kam až této tendenci bude toto poutní místo vycházet vstříc, a kde je hranice, za kterou už místo ztrácí svoji identitu.

Jedním ze sporných a problematických témat je už přes sto let řešená otázka prodejních stánků. Prezentujeme zde část našeho návrhu, která se zabývá jejím řešením. Kramářské boudy svým špatným technickým stavem a nepříliš šťastným umístěním hyzdí hlavní přístupovou cestu k vrcholu, kterou je monumentální schodiště v ose baziliky. Tyto stánky odvádějí pozornost návštěvníka na strany a příznačně kazí dojem a dehonestují cíl. Naší odpovědí na tento problém je vytvoření komerčně kulturního dvora jižně od baziliky a poutních domů, na jehož prostranství se nachází nové tržní stánky, veřejný prostor s posezením a pódiem. Prostor je ze severu vymezen novým exercičním domem a stávajícím Jurkovičovým sálem. Naše dřevěné objekty doplňují svatou cestu a sjednocují koncept poutního místa. Dřevo je cesta k návratu do přírody, návratu k Bohu. Materiál je zvolen citlivě vzhledem k funkci a lokaci.

Dřevo jako materiál pro tyto stánky jsme zvolili z několika předpokladů – je to přírodní, ušlechtilý materiál vysoké estetické kvality se schopností stárnout. Pro tento typ nízkopodlažní zástavby je velmi přirozené, svojí texturou odpovídá malému měřítku, v kontrastu ke kamenným a cihelným konstrukcím baziliky a ostatních menších sakrálních staveb. V sevření okolních smíšených lesů je jeho použití zcela přirozenou cestou.

Vlastní stánky jsou navrženy jako jednoduchá montovaná zařízení z dřevěných CLT panelů v systému Novatop, které se skládají ze 2 objemů – odbytového prostoru a skladu – řazených v sériích.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-konstrukci-2017/svaty-hostyn-prodejni-stanky

Údaje o soutěžících

Veronika Dočekalová
Lucie Mrlinová
Jiří Šmejkal
Název školy: VUT v Brně
Název fakulty: Fakulta architektury
Studijní obor: architektura a urbanismus
Ročník a stupeň studia: 1. MSP

Podobné články