06 Srp

Hlasujte pro návrh dřevěné stavby – Stavba s vůní dřeva

21. Stavba s vůní dřeva

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

Náš návrh rodinného domu jsme koncipovali v první řadě s ohledem na uživatele, kteří měli poměrně jasnou představu o náplni domu. Místo na okraji vesnice disponuje působivými výhledy ven do krajiny, ve které jsou zasazeny vzrostlé stromy. Volba konstrukčního systému jako dřevostavby tedy byla poměrně jasná. Chceme využít snadno dostupný místní materiál, který roste téměř přímo před námi. Použitím tohoto materiálu posilujeme vztah k místu. Pro nás je tedy dřevo cesta.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-staveb-2017/stavba-s-vuni-dreva

Údaje o soutěžících

Anna Seimlová
Adéla Chmelová
Maroš Galáž
 
Název školy: České vysoké učení technické
Název fakulty: Fakulta architektury
Studijní obor: Architektura a urbanismus
Ročník a stupeň studia: 5. (Anna Seimlová, Adéla Chmelová), 3. (Maroš Galáž)

Podobné články