06 Srp

YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 | CENA PRO MLADÉ A ZAČÍNAJÍCÍ ARCHITEKTY

Obchodně administrativní centrum na Letné

Autor: Ing. arch. Erik Petruš

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér Lábus-Šrámek

Vedoucí ateliéru: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

Lokalizace: Letná, ul. Milady Horákové, Praha 6

Toto téma jsem si vybral za účelem možného ověření typu zástavby u takto obtížné parcely, zatížené dopravními a technickými limity, a také díky nejdiskutovanějšímu území v Praze.

Diplomová práce

Podobné články