07 Srp

Hlasujte pro návrh dřevěné konstrukce – DooWood

22. DooWood

Koncepce navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže Dřevo je cesta

DooWood – tisíce důvodů pro práci se dřevem je interaktivní expozice zaměřena na propagaci a osvětu dřevařského průmyslu jak široké veřejnosti, tak i odbornější veřejnosti. Návštěvníky seznamuje s tím, co vůbec dřevozpracující průmysl znamená, čím vším se zabývá, jak je možné dřevo nejrůzněji využít atd… Jednoduše řečeno, celá expozice popisuje, že Dřevo je cesta.

Více informací a hlasování na:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/navrhy-drevenych-konstrukci-2017/doowood

Údaje o soutěžícím

Ivo Opl
Název školy: VOŠ a SPŠ Volyně
Název fakulty: VOŠ a SPŠ Volyně
Studijní obor: Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce 33 – 31 – N / 01
Ročník a stupeň studia: 4. ročník (dálková forma), zakončeno absolutoriem

Podobné články